Hanna Saarijärvi är tf. diakon i Korsholms svenska församling.
Hanna Saarijärvi är tf. diakon i Korsholms svenska församling.

När det känns som att mörkret blir allt tätare runt om oss, lyser en liten strimma av Ljuset som allra klarast

Kolumn.

"Är det faktiskt sant? Är detta hur vardagen ser ut bland unga idag?"

22.2.2023 kl. 22:05

I årets Gemensamt Ansvar-insamling kan vi läsa om hur våldet bland barn och unga ökar. Årets insamlingsmål riktas till unga i en våldsam värld. Enkäten Hälsa i skolan 2021 visar att 40 000 unga upplever våld i skolan varje vecka. Genom att använda rätt brottsrubriceringar på mobbningen, det vill säga på våldet som sker, hjälper det oss att förstå allvaret och konsekvenserna av de gärningar som begås. Hot, skällsord, fysiskt våld och godkännande till brott benämns som följande brottsrubriceringar; olaga hot, ärekränkning, misshandel och anstiftan till brott. Den åldersgrupp där polisrapporter visar att våldet har ökat mest är 12–14 år. Där har våldet ökat med 134 procent åren 2015–2021.

Av Gemensamt Ansvar-insamlingen går 20 procent till Stationens barn, som arbetar bland annat med att förhindra och motverka skol- och ungdomsvåld. En del av de insamlade medlen går till verksamheten K – 0, Kiusaaminen Nolla. Medel går också till att utbilda gatumedlare som är professionella inom ungdomsarbetet. Av intäkterna från insamlingen går 60 procent till Kyrkans Utlandshjälp, för att användas till humanitär hjälp åt de allra mest utsatta människorna i världens katastrofområden.

När man ser dessa siffror och brott bland barn och unga är det svårt att tro sina ögon. Är det faktiskt sant? Är detta hur vardagen ser ut bland unga idag? De unga som det pratas om i denna text är vår framtid. Barn och unga hör hemma i familjer och det behövs stöd för föräldrar och familjer. I Psaltaren 68:7 kan vi läsa: ”Gud ger de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka.” När familjer brister behöver vi hjälpas åt att ta hand om dem som berörs, inte minst barnen. Barnen och ungdomarna är vår framtid och vårt ansvar, vårt gemensamma ansvar.

När det känns som att mörkret blir allt tätare runt om oss och att saker bara blir värre, lyser en liten strimma av Ljuset, Kristus, som allra klarast. Låt oss frimodigt bära fram Jesus som vårt hopp. Jesus har makten att förändra och återupprätta. Han är förlåtelsen och glädjen.

”Ingen som Jesus i nattens mörker bär, när hjärtats vånda fyller livet här. Och vägen går igenom nödens tid, endast min Jesus, i dunklet går bredvid.”

– Nina Åström

Hanna Saarijärvi