20 procent av de insamlade medlen går i år till Stationens Barn, en tvåspråkig organisation som jobbar med att reda ut långvariga och omfattande fall av skolmobbning, också genom gatumedling.
20 procent av de insamlade medlen går i år till Stationens Barn, en tvåspråkig organisation som jobbar med att reda ut långvariga och omfattande fall av skolmobbning, också genom gatumedling.

”Vi kan förändra världen för någon”

korsholm.

Årets upplaga av insamlingen Gemensamt Ansvar har fokus på unga i en våldsam värld, både i Finland och internationellt. Läs om varför också din hjälp behövs!

22.2.2023 kl. 22:02

Diakoniarbetare i några församlingar får svara på två centrala frågor om insamlingen Gemensamt Ansvar.

1. Varför är GA-insamlingen viktig?

2. Varför är det vårt ansvar att tänka på internationell diakoni?

Replot församling,

diakoniarbetare Leif Galls

1. Insamlingen är viktig på flera olika sätt. Men den är framförallt ett enkelt och pålitligt verktyg. Vi kan inte förbättra hela världen på en gång men vi kan förändra hela världen för någon.

2. Insamlingen Gemensamt Ansvar lär oss ta ansvar för varandra både lokalt och globalt. Man kan tänka att varför berör det mig, men som kristna har vi ett ansvar att göra det vi kan för att få en bättre värld. Där är Gemensamt Ansvar ett bra verktyg.

Solf församling,

diakoniarbetare Joanna Holm

1. GA-insamlingen är viktig eftersom den är en etablerad och pålitlig insamling som både hjälper inom Finland och utomlands. Dessutom stannar en liten del av medlen kvar i den egna församlingen, och kan användas för att hjälpa lokalt.

2. Hela världen och mänskligheten hör ihop. Resurserna är ojämnt fördelade och den som har behöver dela med sig till den som inte har.

Korsholms svenska församling,

diakon Hanna Saarijärvi

1. Årets insamling riktar sig till unga i en våldsam värld. Vi behöver inte titta länge på världens läge för att se att vi lever i en tid där våldet blir allt vanligare. Droger, våld och psykiskt illamående blir mer och mer vanliga idag, särskilt bland unga. Vi behöver Gemensamt Ansvar-insamlingen för att med gemensamma krafter kunna skapa möjligheter för dessa unga till en ljus framtid. Unga behöver ha ett hopp, något att lita på när världen ser mörk ut. Unga i vårt land är allas vår angelägenhet. De är vår framtid.

2. Att delta i insamlingen Gemensamt Ansvar är ett tydligt sätt att förmedla kärleken till nästan. Dit våra egna händer inte når, når någon annans och vi får vara del av det världsvida arbetet genom att vara en del i Kristi kropp.

Korsholms svenska församling,

diakon Sandra Ek

1. Samarbetspartnern för det inhemska insamlingsmålet i år är Stationens barn r.f. Det är en organisation som arbetar för att främja en trygg uppväxt för barn och unga. Till deras arbete hör att lära ut känslohantering och förmåga att samverka med andra, ingripande i skolmobbning, förlikning, stöd i att bryta brotts- och våldspiraler och att stöda unga i utmanande livssituationer. Stationens barn r.f. utbildar personer som kan fungera som ”spindeln i nätet” i kontakten mellan den unga och olika professionella, som lärare, kurator, socialen, polisen och så vidare. Deras arbete är unikt och värdefullt. Vi behöver satsa mer på barn och ungas välmående. Det är sorgligt att unga mår allt sämre och att våldet ökar. Tack och lov finns det hopp! Vi kan jobba för att vända trenden.

2. För att vi kan. Som kristna är vi kallade att förmedla Guds kärlek och omsorg. Det räcker inte med ord, det krävs också handling, kanske främst handling. När vi skänker pengar till GA-insamlingen går 60 procent av intäkterna till Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. De arbetar i 15 länder i världen just nu och rycker även ut till andra länder vid katastrofer. De lindrar människors akuta nöd och fortsätter stödet också efter den akuta fasen. De arbetar långsiktigt.

Alla församlingars kontonummer för Gemensamt Ansvar:

Aktia FI82 4055 0010 4148 41

Nordea FI16 2089 1800 0067 75

OP FI14 5000 0120 2362 28

Mottagare: Gemensamt Ansvar

Kyrktjänsts insamlingstillstånd RA/2020/639.

Replot församling

referensnummer 305637

Mobilepaynummer
Replot-GA: 73730

Webbsida:
gemensamtansvar.fi/replot

Solf församling

Mobilepay: 20856

Referens: 305695

Webbsida:
gemensamtansvar.fi/solf

Korsholm församling

Mobilepay: 60133

referensnummer 305297

webbsida:
gemensamtansvar.fi/korsholm

Kvevlax församling

referensnummer: 305349

Mobilepay: 82239

Webbsida:
gemensamtansvar.fi/kvevlax

Diakoniarbetare i Korsholm, Solf och Replot