Kyrkomusikerna Erica Nygård och Ann-Christine Nordqvist-Källström anser att motivationen ökar om man har möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter.
Kyrkomusikerna Erica Nygård och Ann-Christine Nordqvist-Källström anser att motivationen ökar om man har möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter.

Ett utbyte av idéer

korsholm.

”Blicken framåt” var temat för årets Forum för kyrkans musik, det vill säga en samling för stiftets alla kantorer. Med temat vill man lyfta fram barn och unga och fokusera på kyrkomusikernas ork och motivation.

25.1.2023 kl. 16:15

Ett femtiotal av stiftets kantorer samlades i mitten av januari till Forum för kyrkans musik i Vasa och Korsholm.

– Det är ett utbyte av idéer om vad man kan skapa. När man jobbar i sin egen församling finns en viss tradition. Under de här dagarna möter man andra kolleger med andra idéer och infallsvinklar, säger Erica Nygård som är kyrkomusiker i Korsholms svenska församling.

– Många kantorer jobbar också ensamma i sin församling, så det kan vara bra att få utbyta tankar, säger Ann-Christine Nordqvist-Källström som också är kyrkomusiker i Korsholms svenska församling.

I år låg fokus bland annat på kyrkomusikernas ork och motivation.

Vad gör att ni orkar och känner er motiverade i ert dagliga jobb?

– Själv jobbar jag med barnkörer nu och det är så givande för de är oerhört duktiga. Och förstås är det roligt att ibland få positiv respons. Man ger mycket av sig själv som musiker, och det känns skönt att någon förstår det. Det ligger mycket jobb bakom helheten av bibeltexter och musik i en gudstjänst, säger Erica Nygård.

– När jag leder ”Kör för alla” märker jag att deltagarna är glada och tacksamma över att kunna ses och sjunga. De trivs där och att jag har något jag kan hjälpa dem med. Kören är öppen för alla, också sådana som kanske fått höra i skolan att de inte kan hålla tonen, säger Ann-Christine Nordqvist-Källström.

De är båda eniga om att de aldrig hittills hamnat i en sits av total brist på motivation.

– Eftersom jag själv kan påverka vad jag gör så känner jag också motivation, säger Nygård.

– Vi får till exempel välja psalmer själva och då finns det möjlighet att välja sådant som inspirerar, då blir det roligt också för en själv, säger Nordqvist-Källström.

En annan viktig del av kyrkomusikdagarna var barn och unga.

– Vi träffade till exempel studerande till kyrkliga yrken från Novia i Jakobstad och Vasa, säger Nygård.

I programmet fanns också flera föredrag och diskussioner om samarbetet mellan skola och församling, inte minst i form av orgelpedagogik.

– I vår församling har det i huvudsak varit i form av att vi lär ut ett antal psalmer till klasserna, och så andakter naturligtvis, förklarar de båda.

Vilka aktuella frågor diskuterar ni i er bransch just nu?

– Det handlar mycket om framtiden och rekrytering till sång- och musikgrupper, säger Nordqvist-Källström.

– Speciellt nu efter coronatiden. Vågar folk komma tillbaka till sina grupper? Det är ofta pensionärer som varit aktiva. De har varit försiktiga med smittorisken och kan ha en högre tröskel att komma tillbaka, säger Nygård.

– Vi försöker satsa på att öva i större utrymmen för att möjliggöra för fler att medverka. För det har ju visat sig att det finns en ökad risk för smitta med körsång, säger Nordqvist-Källström.

Forum för kyrkans musik märktes också för vanliga församlingsbor i form av flera konserter.

– Bland annat musikalen ”Jakten på den försvunna psalmskatten” visades igen. Den är ett samarbete mellan barnkörer och kyrkomusiker i Korsholm, Solf, Kvevlax och Replot, säger Nordqvist-Källström.