Biskopsvisitationen inleddes med träning på Kroppsverkstaden tillsammans med anställda i Malax kyrkliga samfällighets församlingar på fredag morgon. Foto: Domkapitlet
Biskopsvisitationen inleddes med träning på Kroppsverkstaden tillsammans med anställda i Malax kyrkliga samfällighets församlingar på fredag morgon. Foto: Domkapitlet

Biskopsvisitation i Malax

malax.

För kropp och själ – när biskopen med följe kom till Malax stod både gympass,
diskussioner och festmässa på programmet.

9.11.2022 kl. 23:06

Under tre soliga höstdagar stod Malax församling värd för biskopsvisitation. De som besökte församlingen 7–9 oktober var biskop Bo-Göran Åstrand, notarie Linus Stråhlman, assessor Lars-Eric Henricson, prästassessor Stina Lindgård och stiftssekreteraren för personalvård Heidi Juslin-Sandin.

Syftet meden biskopsvisitation är att granska förvaltningen, men också att stöda och uppmuntra både medarbetare och församlingsmedlemmar. I Malax församlingblev det tre intensiva dagar som rymde en hel del program.

– Vi började med ett gympass på Kroppsverkstaden i Pixne, som Sara-Lotta Huhtaoja ledde. Vi anställda i Malax församling har haft möjlighet att träna här varje fredag i många år, berättar ungdomsarbetsledare Anette Engsbo.

Följande stopp var gymnasiet i Petalax, där de studerande hade förberett frågor.

– De hade gjort ett fint jobb och hade frågor om allt från himmel och helvete till hbtq-frågor, som de ställde biskopen.

Biskopen och hans medarbetare på domkapitlet besökte kommunens nybyggda gymnasium i Petalax. Foto: Domkapitlet

Malax kommunfullmäktiges ordförande Mikko Ollikainen, biskop Bo-Göran Åstrand och gymnasiets rektor Margareta Bast-Gullberg. Foto: Domkapitlet

På Malax kommun fick följet bekanta sig med kommunens verksamhet tillsammans med kommundirektör Jenny Malmsten, och på kvällen bjöds det på middag i prästgården.

– Kvällen slutade på Öppet hus i Sockenstugan, Ungdomssocken, dit biskopen kom och drack kaffe och pratade med ungdomarna.

På lördagen var det dags förmöten och lunch med personal och förtroendevalda i Åminne restaurang och kyrkhemmet.

Representanterna från domkapitlet diskuterade både med de anställda och de förtroendevalda i församlingen, här möte med de anställda i kyrkhemmet i Malax. Foto: Domkapitlet

Helgen avslutades med en familjemässa i kyrkan med barnkör och procession på söndagen.

– Efteråt blev det köttsoppa, kaffe och visitationsstämma i kyrkhemmet tillsammans med församlingsmedlemmarna.

Efter festhögmässan på söndagen bjöds församlingsmedlemmarna på lunch i kyrkhemmet, följt av visitationsstämma. Foto: Domkapitlet

Diskuterades den kommande församlingsfusionen också?

– Ja, framtidsvisioner lades fram inför nya Malax församling. Vi fick fina tips om vad vi ska tänka på, säger Anette Engsbo.

Dragning i missionslotteriet pågår med Malax församlings diakon Anne Bjurbäck, biskop Bo-Göran Åstrand och pensionerade kyrkoherden Leif Snellman. Foto: Domkapitlet

PiAN WISTBACKA