Om röstningsprocenten höjs, med knappt 5 procent, till 20 procent, bjuder Gunvor Haddas på bubbel på sin terrass.
Om röstningsprocenten höjs, med knappt 5 procent, till 20 procent, bjuder Gunvor Haddas på bubbel på sin terrass.

Valet handlar om Borgåbornas välmående

BORGÅ.

Snart finns det möjlighet att förhandsrösta i församlingsvalet på många olika platser i Borgå. Om röstningsprocenten höjs med fem procent blir det fest på terrassen.

27.10.2022 kl. 12:15

– Ju enklare man gör det för församlingsmedlemmarna att rösta, desto fler röster blir det, något som erfarenheter från tidigare val också visat, säger Simon Lampenius, kommunikationschef vid Borgå kyrkliga samfällighet.

För att göra det enklare för Borgåborna att rösta i församlingsvalet i november ordnas förhandsröstningsmöjligheter över hela stan, i kapellen, i olika köpcenter, på skolor och äldreboenden. Man ordnar också konserter i samband med röstningen i Kullo och Pellinge.

– Är man exempelvis på arbetsresa så kan man också förhandsrösta på annan ort, men då måste man komma ihåg valnumret på sin kandidat, påpekar Lampenius.

Församlingsvalet handlar också om attityd.

– Jag har bestämt mig för att det här valet är roligt, och då blir det så också, säger informationssekreterare Gunvor Haddas i domkyrko­församlingen i Borgå.

Inställningen bland de uppställda kandidaterna till församlingsrådet och kyrkofullmäktige är det heller inget fel på.

– Vi har väldigt aktiva kandidater och det är jätteroligt! De har bett om att få ordna torgträffar, för att träffa väljare, och en valdiskussion, säger Haddas.

Simon Lampenius konstaterar att attityden kan vara en annan på annat håll.

– Om du frågar mannen på gatan om församlingsvalet kan det hända att svaret blir: Vad då för val? Det är realismen. Men vi samarbetar mycket med de lokala medierna för att informera om sådant som är viktigt för Borgåborna.

Lampenius anser att det är viktigt att försöka hålla byråkratin så långt bort från församlingsvalet som möjligt.

Simon Lampenius betonar att man kan förhandsrösta också på annan ort än den egna. FOTO: MALIN LÖNNROTH

– Vi försöker att inte prata kyrkiska, och i stället betona att det handlar om att stöda Borgåbornas välmående genom det församlingen är genom sina medlemmar.

Det är fint att det finns förhandsröstningspunkter ute i byarna.

– Men det handlar också om hur församlingen kommer att synas ute i byarna under kommande valperiod, allt från vilken verksamhet som ordnas där till vilka lokaler som prioriteras, säger Lampenius.

Möjlighet att påverka

– Man ska rösta i församlingsvalet i och med att kyrkan fortfarande är en stor del av kulturen i vårt land. Det kyrkan sysslar med berör många människor, säger Gunvor Haddas.

– Många har reagerat på det de ser som kyrkans föråldrade syn på samkönade äktenskap. Om man röstar i församlingsvalet väljer man in dem som sedan väljer kyrkomötesombud. Och det är kyrkomötet som beslutar om det här, säger Simon Lampenius.

Gunvor Haddas har avgett något av ett vallöfte.

– Om vi höjer röstningsprocenten till 20 procent i år så bjuder jag anställda, kandidater, valombud och valnämnden på bubbel på min terrass.

Röstningsprocenten i förra församlingsvalet låg på 15,3 procent.

– Så vi borde få kring 500 röster fler än i förra valet, konstaterar Lampenius.

– Och det är inte så hemskt mycket mer, tillägger Haddas.

24 kandiderar för församlingsrådets 14 lediga platser och 20 för de 15 platserna i fullmäktige, många kandidater är uppställda för båda beslutsorganen.

– Vi är nöjda med uppslutningen kring det här valet, det finns kandidater så det räcker, säger Haddas.

FÖRSAMLINGSVALET I KORTHET

  • Förhandsröstningen pågår 8–12.11. Den egentliga valdagen infaller 20.11.
  • Du hittar all nyttig information om röstningsställen och tidpunkter, valkompass m.m. på www.domkyrkan.fi/forsamlingsval
  • På ovannämnda adress kan du beställa församlingens nyhetsbrev inför valet och få en påminnelse om närmsta röstningsplats och tidpunkt.
  • Uppmana gärna en kompis att rösta!
  • Du kan träffa kandidaterna i centrum av Borgå 29.10 och 12.11.
  • Valdiskussion på Församlingshemmet på Lundagatan 5 ordnas 26.10 kl. 18–19.
  • I samband med förhandsröstningen ordnas ett par konserter: lördag 12.11 i Kullo bykyrka kl. 14 med damkören Primavera och i S:t Olofs kapell i Pellinge 12.11 kl. 18 visafton med Siri och Peetu Widestam.
Ulrika Hansson