Några i skaran av engagerade frivilliga: från vänster Helena Kulp, Anneli Nyberg, diakon Hanna Hofman, Doris Honkanen. FOTO: PRIVAT
Några i skaran av engagerade frivilliga: från vänster Helena Kulp, Anneli Nyberg, diakon Hanna Hofman, Doris Honkanen. FOTO: PRIVAT

Baltikumvännerna gör gott

KORSNÄS.

I ”gruvon” i Korsnäs har Baltikumvännerna sitt högkvarter. Målet är att hjälpa – utomlands såväl som hemma.

26.10.2022 kl. 22:28

I den nedlagda gruvans före detta matsal intill Strandvägen i Korsnäs huserar sedan mitten av 1990-talet Baltikumvännerna. Verksamheten är tudelad: Den primära uppgiften är förmedling av hjälp till Litauen och till behövande på hemmaplan, oftast i samarbete med socialväsendet. Den andra delen är loppisverksamhet.

Namnet Baltikumvännerna härstammar från tiden då verksamheten sköttes av en ideell förening. Men då krafterna sinade i föreningen tillfrågades Korsnäs församling om de kunde ta över verksamheten. Det skedde i januari 2021. Namnet lever dock kvar, eftersom det är välkänt i Korsnäs med omnejd.

Verksamheten fungerar med frivilliga krafter under ledning av diakonidirektionen. Glädjande nog har skaran frivilliga ökat och den är guld värd.

Eftersom verksamheten vid gruvområdet har utökats de senaste två somrarna med bland annat café, vandringsled, rullstolsbana och escape room, fanns det behov av längre öppettider. Efter en del pusslande och tillfrågande av frivilliga blev resultatet att vi kunde ha öppet alla dagar som caféet hade öppet, det vill säga fem dagar i veckan under sex veckors tid.

En del frivilliga har varit med sedan verksamheten startade och andra är inne på sitt andra år. De frivilliga motiverar sitt engagemang med att det känns bra och meningsfullt att hjälpa den som har det svårt. Utöver det fyller det ett viktigt socialt behov, det brukar bli många skratt runt bordet när vi jobbar! Kaffepausen är också viktig.

Är du intresserad av verksamheten på ”gruvon”, som Baltikumvännerna kallas i folkmun, är det bara att komma med! Det finns alltid en plats och uppgifter som man kan få. Även män är välkomna!

Praktiskt arbete

Den huvudsakliga verksamheten under året består av tisdagsöppet. Då samlas ett gäng damer i varierande ålder runt det stora sorteringsbordet.Cirka 15 sorterare är indelade i två grupper och de jobbar huvudsakligen varannan tisdag.

Till Baltikumvännernas lokal är alla välkomna att föra sina saker på tisdagarna. Varorna bör vara hela och felfria. Sorterarna sorterar sedan kläderna enligt ett system i olika plastsäckar, och en del kläder sätts ut på loppissidan. Det är viktigt med kvalitet, så de kläder som är smutsiga och trasiga sorteras bort.

På loppissidan kan man hitta allt från kläder till saker i hemmet, dock inte möbler, eftersom utrymmet är begränsat. Loppissidan brukar årligen inbringa cirka 6 000 euro. Med dessa pengar finansieras en årlig hjälpsändningstransport till Litauen. Därtill får diakonins och socialens klienter en matkasse till jul, som är mycket uppskattad.

När förvaringsutrymmet är fullt beställs en hjälpsändningstransport till Litauen. Tidigare åkte några frivilliga själva med transporten, men sedan räknade de ut att det är billigare att beställa en transport via ett transportföretag. I Litauen finns sedan många år ett inarbetat och förtroendefullt samarbete med Samariterförbundet, som tar emot säckarna och fördelar dem över landet.

Efterlyses: hygienprodukter till ukrainska flyktingar

Avslutningsvis en hälsning från Samariterförbundet i Litauen: de önskar speciellt hygienprodukter till ukrainska flyktingar vid gränsen, som de jobbar mycket för nu. Den som vill kan därför gärna komma in med hygienprodukter av diverse slag till pastorskansliet i Korsnäs dagtid, eller lämna dem utanför diakonidörren. Vi tar emot hygienprodukter fram till 8 november.

Till sist en fråga: Har du större saker, till exempel möbler och maskiner som du vill donera? Vi skickar gärna även sådana saker med transporten till Litauen. Då behöver du komma med dem till ”gruvon” på förmiddagen den dag som hjälpsändningen lastas. Datumet är ännu oklart – ta kontakt med diakon Hanna Hofman för närmare information.

Slutligen hälsar diakon Hanna alla välkomna till gruvon!

BALTIKUMVÄNNERNA

Förmedlar hjälp till Litauen och till behövande i hemlandet.

Bedriver även loppisverksamhet i Korsnäs.

Var tidigare en ideell förening. Numera administreras verksamheten av Korsnäs församling.

HANNA HOFMAN