Georg Löfman är medlem i Sibbo svenska församling.
Georg Löfman är medlem i Sibbo svenska församling.

En ny dag med nya möjligheter

Kolumn.

"En livsvisdom som i högsta grad är dagsaktuell är följande: Människa är något man är, medmänsklighet är något man väljer."

14.9.2022 kl. 13:38

Alla som känner mig vet att jag ofta inleder en diskussion med just de ord som finns i rubriken. Det kan kännas självklart, men tyvärr känner alla inte det så. Gårdagen är förbi och det enda vi kan göra är att försöka undvika de misstag och brister som den bjöd på. Möjligheter finns oberoende av om du är mitt uppe i studierna, arbetslivet eller pensionärslivet. Ältandet av det som varit för oss inte framåt och det skulle vara en fördel om vi kunde våga oss på något helt nytt. Att stanna upp vid det förgångna, eller vid rutinerna, leder så småningom till att vi inte ser några nya möjligheter som den nya dagen för med sig.

Vilka verktyg har vi då för att bättre se det nya? Man kan säga att det lönar sig att se till att glasögonen är väl omskötta, jag har en känsla av att många med mig slarvar med en så elementär sak. För att komma med ett mer djuplodande konstaterande gäller det att inleda dagen på ett tryggt och hoppingivande sätt. Det är bra att ha sin tro med sig på alla plan, men också i hög grad tron på din egen förmåga. Studierna förlöper bättre om du vet att förberedelserna har varit sådana att du till exempel tryggt kan gå upp till en viktig tent. Din insats i arbetslivet är viktig för arbetsgivaren och då är det också väsentligt att man inser på arbetsplatsen att resultat blir bättre för alla om trivseln ger verktyg och möjlighet för en god insats.

Pensionären skall gärna ge sig i kast med det sociala livet, i dagens samhälle behövs den tredje sektorn allt mer. För att orka är det bra om fysiken hålls på sådan nivå att deltagande i olika aktiviteter blir möjligt. Att hålla sig vid god vigör inverkar även på förmågan till all övrig tankeverksamhet. Kontakten till medmänniskor skapar även den nya möjligheter, riktigt goda vänner har ingen av oss för mycket av.

Jag tycker om att läsa korta aforismer och livsvisdomar. En livsvisdom som i högsta grad är dagsaktuell är följande: Människa är något man är, medmänsklighet är något man väljer. Jag hoppas att vi alla kunde göra det valet. Har du som läser denna korta text kommit att tänka på vad allt din församling gör för dig, och helt tvärtom vad du kan göra för den? Det finns åtminstone i min egen församling flera olika aktiviteter med meningsfyllt program för alla.

Jag hoppas att alla med denna text finner nya möjligheter att leva, verka, och må litet bättre, i en värld där det inte alltid är så lätt att leva upp till rubrikens tema.

Georg Löfman