Gemenskap i naturen är viktigt i den diakonala verksamheten. Här ett gäng som gick en vildväxtpromenad i juni i samarbete med Marthorna. Framme till vänster diakoniarbetare Ulrika Lindholm-Nenonen och bakom henne Henrika Lemberg, till höger Elisabeth Eriksson från Marthaförbundet.
Gemenskap i naturen är viktigt i den diakonala verksamheten. Här ett gäng som gick en vildväxtpromenad i juni i samarbete med Marthorna. Framme till vänster diakoniarbetare Ulrika Lindholm-Nenonen och bakom henne Henrika Lemberg, till höger Elisabeth Eriksson från Marthaförbundet.

”Vi får inte bli för bekväma”

BORGÅ.

– Diakonin måste bli bättre på att söka sig till nya sammanhang, säger diakoniarbetare Henrika Lemberg. I Borgå uppmärksammar diakonin nu uppsökande arbete och regnbågsverksamhet.

14.9.2022 kl. 13:24

Diakoniarbetare Henrika Lemberg har jobbat i snart ett halvt år nu i Borgå svenska domkyrkoförsamling. Hon vill se diakonin finnas där människor finns.

– Diakonin måste bli bättre på att söka sig till nya sammanhang. Det här kan vi göra genom uppsökande verksamhet och genom att informera folk om att vi finns och om vad vi gör, säger Henrika Lemberg.

Hon har precis före intervjun för Kyrkpressen suttit i möte med anställda vid socialbyrån i Borgå.

– Samarbete överlag är viktigt, både med socialen och tredje sektorn. Att få människor samman, det är målet för allt vi gör.

Själv kommer Lemberg att delta i uppsökande verksamhet bland ungdomar i förorterna i Borgå.

– Det är stadens lågtröskelverksamhet där man exempelvis delar ut rena sprutor vid behov, ger information och hjälper på olika sätt. Diakonin ska vara med på ett hörn i det här. Det finns också svenskspråkiga i de här utsatta grupperna.

Sexuella minoriteter uppmärksammas också i diakonin nu.

– Vi uppmärksammar regnbågsverksamhet och samarbetar med Seta i Borgå. Det finns lite idéer om grillkvällar och någon bokklubb. Kyrkan har haft svårt med den här biten, men vi vill göra vad vi kan för att vara en inkluderande församling.

Henrika Lemberg och hennes kollega diakoniarbetare Ulrika Lindholm-Nenonen är glada över den utveckling de ser i sin sektor.

– Det går nu mera mot det håll vi båda vill: gemenskap och inkludering. Förut hade diakonin en annorlunda betoning, numera hjälper vi ekonomiskt efter prövning, leder gruppverksamhet och samarbetar med det sociala. Samtidigt får vi inte bli för bekväma. Vi måste se oss omkring och fråga oss: Vem finns här? Men också: Vem finns inte här? säger Lemberg.

Tiderna förändras och diakonin måste leva i tiden, konstaterar Lemberg.

– Men kärleken och Guds budskap är evigt: vi är älskade för dem vi är.

Satsningar i år

Gemenskap i naturen är ledord för diakonin i år. Det kommer att ordnas Må bra-dagar och inte minst en svampkurs i oktober.

– På nästa års sida kommer vi också att ordna Cable-verksamhet, säger Lemberg.

I korthet handlar det om gruppsverksamhet där deltagarna tillsammans får utforska sina dolda styrkor.

Sorgen kommer också att ha sin plats.

– Ulrika Lindholm-Nenonen är utbildad i sorgbearbetning, och det finns möjlighet till samtal både i grupp och enskilt.

För att orka med de skiftande och krävande arbetsuppgifterna inom diakonin tror Henrika Lemberg att det är viktigt att hålla rätt fokus.

– Om man gör det här utifrån egen kraft så fungerar det kanske en tid, sedan kommer en vägg emot. Om jag tänker att jag är i Guds händer, och att jag gör vad jag kan med det jag har, så tror jag att det bär längre.

SVAMPKURS OCH PROMENAD

  • Om du vill delta i svampkursen som diakonin ordnar 14.10 kl. 13–15 kan du anmäla dig senast 7.10 till henrika.lemberg@evl.fi
  • Evenemanget ”Gå ett yrke till en kvinna” ordnas 15.10 kl. 10–12 med start vid Domprostgården. Till förmån för Kyrkans Utlandshjälp.
Ulrika Hansson