FOTO: PRIVAT
FOTO: PRIVAT

Mässa i dragspelston

Kolumn.

"Varma toner fyller Kyrkhemmets sal, valsen byts till polka och snart spelar vi Maria-schottis." Katri Lax berättar om hur "Mässa i dragspelston" övas in i Malax.

9.6.2022 kl. 12:28

Kaffekokaren är laddad, noterna är kopierade och notstativen står framme. Äntligen har vi möjlighet att förverkliga detta projekt! För nästan tre år sedan kom Leif Finnäs efter gudstjänsten och undrade om vi kunde spela Jan Haglunds Mässa i dragspelston i Malax. Leif är redaktör för Svenska Dragspelsförbundets tidskrift Accord.

Mässan är en av det finaste gudstjänstformerna vi har i vår kyrka, och om man dessutom har dragspel med (mitt favoritinstrument) så behöver man inte övertala mig så mycket. Tyvärr har de två sista åren varit tuffa för oss alla och många tillställningar har flyttats fram flera gånger. Men det har också gett oss tid att tänka i lugn och ro hur man genomför allt det praktiska. Leif har varit primus motor när det gäller att få fram noter och tack vare hans breda kontaktnät inom spelmansvärlden så har vi fått ypperliga musikanter med oss!

Kompositören och prästen Jan Haglund har velat förena ”den folkliga dragspelsmusiken med det internationella allmänkyrkliga arvet”. Dessa ord fick mig att rikta blicken mot Brinkens museum i Malax. Varje sommar firas hembygdsdagen där, och till traditionen hör att församlingen firar söndagens gudstjänst just där. En perfekt plats och ett ypperligt tillfälle att uruppföra dragspelsmässan på det finska fastlandet!

Malax museiförening var direkt med på noterna och så inledde jag övningarna med kören samt frivilliga sångare. Nu var stunden inne för första övningen med spelmännen! Jag känner mig en aning orolig – dyker alla upp, håller tidtabellen, upplever vi att det är svårt att spela tillsammans?

När jag räknar igång den första inledningsvalsen (alla spelare är på plats) är oron ett minne blott. Varma toner fyller Kyrkhemmets sal, valsen byts till polka och snart spelar vi Maria-schottis. Tiden flyger iväg och när jag noterar koristernas glada miner kan jag redan se oss uppträda i Brinkens museum den 10 juli. Solen skiner, folkdräkternas vackra färger syns här och där och fötterna stampar hambons takt.

Katri Lax är kantor i Malax församling.