Tanken är också att heldagsdagklubben ska vara förhållandevis förmånlig för familjerna.
Tanken är också att heldagsdagklubben ska vara förhållandevis förmånlig för familjerna.

Närpes församling är först i stiftet med att ordna heldagsdagklubb

NÄRPES.

Närpes församling lyssnade in familjernas behov. Resultatet blev en juniorklubb för sommarlovslediga barn och en heldagsdagklubb som startar i höst.

30.5.2022 kl. 11:10

– För många barnfamiljer är det svårt att få ihop tio veckors sommarlov, säger Jenny Långkvist, som är ansvarig för barn- och familjeverksamheten i Närpes församling.

Semestermånaden för de flesta familjer är juli. Men skolorna slutar redan i juni, och ofta är det utmanande att pussla ihop det hela. Så kom idén till Junior-sommaredition.

– Vi tänkte att här finns ett tomrum som barnfamiljerna har problem med, här vill vi göra en insats.

Sommarjunior ordnas fem dagar i veckan mellan 6 juni och 1 juli. Verksamheten riktar sig till barn från förskolan upp till årskurs 6. Det blir mycket lek och skoj, upptäcktsfärder och utflykter, men tid för vila och stillhet finns också.

– Målet är att hjälpa barnfamiljerna att få ihop vardagen och skapa en meningsfull och rolig sommaroas för barnen fram till att mamma och pappa får semester och familjen kan ta ledigt tillsammans.

Junior-sommaredition har tagits väl emot. Vissa av dagarna är redan fullbokade, men ströplatser kan finnas kvar.


Barnledarna i Närpes församling in action. Till vänster Ida Lagerström och Andreas Skrifvars. Till höger Ida Lagerström och Carita Stenberg. FOTO: PRIVAT


Dagklubben blir heldag

En annan ny satsning är Dagklubben Heldag för 4–5-åringar, som startar i centrum i höst. Den ordnas två dagar i veckan. Också här är det familjernas behov som ligger till grund.

– Under många år har vi märkt att vi har många anmälningar på våren, men på hösten börjar föräldrarna droppa av, säger Jenny Långkvist.

Orsaken har varit att en traditionell dagklubb vanligen är tre timmar på dagen, och det kan vara svårt att få det att gå ihop med familjens vardag i övrigt.

– Därför tänkte vi att en heldag kanske skulle underlätta – att vi kunde vara en resurs för barnföräldrarna.

Tanken är också att heldagsdagklubben ska vara förhållandevis förmånlig för familjerna.

– Att delta i dagklubben kostar 70 euro per termin. Då får man också lunch och mellanmål på plats.

Verksamheten har fått ny adress och hittas numera på Kyrktåget 2.

– Vi har flyttat in i helt nyrenoverade lokaler i det som tidigare var pastorskansli och kontorslokaler för personalen.


Hurdant program har dagklubben?

– Ett dagsprogram i dagklubben liknar väldigt mycket det man har på dagis. Det som är annorlunda är var vi lägger tyngdpunkten i samlingarna, berättar Jenny Långkvist.

Här kommer bibelberättelserna in. Sång och musik är något som betonas under samlingarna.

– Via dagklubben finns det också till exempel möjlighet att delta och uppträda i familjegudstjänster.


Hur vanligt är det att en församling ordnar en heldagsdagklubb?

– Jag tror faktiskt att vi är den första i Svenskfinland som provar på det här. Så det är spännande!

Anmälan är öppen till vecka 34 (anmäl senast 26.8). Mera info: www.narpesforsamling.fi


Dagklubbarna i Närpes församling

Dagklubben finns till för alla fyra år fyllda, och i dagklubben kan man delta tills man börjar förskolan.

Här får barnen fira andakt och utforska Bibelns berättelser på sin egen nivå. Vi pysslar, leker och upptäcker tillsammans. Utevistelse och utflykter har också en given plats i verksamheten.

Läsåret omfattar månaderna september–maj. Avgifter:

Dagklubben heldag: 70 €/termin

Dagklubben i Övermark: 35 €/termin

Öppen dagklubb i Pörtom: 20 €/termin

Källa: www.narpesforsamling.fi

PIAN WISTBACKA