– Vi möts dagtid varannan vecka och vi är ju alla pensionärer. Vi börjar med andakt och psalmer, en gammal och en ny, och så vi ber för missionärerna, säger Ann-Britt Olenius-Steffansson (t.v.) tillsammans med Eva Nikkanen som också lett missionskretsen.
– Vi möts dagtid varannan vecka och vi är ju alla pensionärer. Vi börjar med andakt och psalmer, en gammal och en ny, och så vi ber för missionärerna, säger Ann-Britt Olenius-Steffansson (t.v.) tillsammans med Eva Nikkanen som också lett missionskretsen.

Missionskretsen är en dagträff från bondetiden i Sibbo

mission.

Ann-Britt Olenius-Steffansson leder en av de flitiga missionskretsarna i Sibbo.

16.5.2022 kl. 13:42

Ännu för tjugo år sedan fanns det missionskretsar här i nästan alla byar, säger Ann-Britt Olenius-Steffansson. Hon är pensionerad lärare och är med och håller i gång det fortfarande mycket aktiva missionsintresset i Sibbo svenska församling.

Hon leder Norra Paipis missionskrets som med Kyrkoby och Box missionskretsar är de tre som fortfarande finns kvar.

Närmare 4 000 euro samlade missionskretsen i Norra Paipis in varje år före corona­pandemin.

– Vi tycker om att vara hemma hos varandra, men under pandemin samlades vi i Norra Paipis bykyrka, för att hålla avstånden. Om vi alla är på plats är vi tolv.

Finns det någon modell för hur ett missionsmöte ska gå till?

– Så där historiskt vet jag inte hur det har varit. Det är dagtid varannan vecka och vi är ju alla pensionärer. Vi börjar med andakt och psalmer, en gammal och en ny och ber för missionärerna. Och sedan är det kaffe. Sedan har vi en skål där vi lägger pengarna som går till missionen.

Så länge det här var ett jordbrukssamhälle med bondgårdar, så kunde man ju ha möte mitt på dagen, och vi har hållit kvar det på det sättet, säger Ann-Britt Steffansson.

Missionskretsen är en tradition hon har ärvt av sin mamma och sin mormor.

Efter kaffet blir det nyheter och rundbrev från missionärerna. Just nu stöder Sibbo församling missionsarbete i Etiopien och i Mellanöstern via tv-kanalen Sat 7.

Församlingen också stött Andrey och Christina Heikkiläs barnhemsarbete i Sankt Petersburg. Dit har man skickat mammalådor och Moder Teresafiltar. Av missionsfälten är Sankt Petersburg också det enda som missionskretsen någonsin själv har besökt.

Rysslandsarbetet kommer man nu att avveckla; det ska ha beslutats redan före det nu pågående kriget.

Varje år ordnar Norra Paipis missionskrets också i bykyrkan en stor missionsauktion, som lockar folk långväga ifrån. Missionskretsen har också ett samarbete med byns Marthaförening.

Har det någonsin rest ut några missionärer riktigt från Sibbo?

– Vi har ju haft Erik och Kerstin Vikström, han hade sin första prästtjänst här i Sibbo och fick många personliga vänner. Så vi håller också kontakt med deras dotter Anna Tikum som nu är missionär.

Från Sibbo var också Stefan Weckström som på 1990-talet började arbeta bland tyska muslimer.

Och så håller hon nästan på att glömma Rolf Steffansson, sin mans son, som också har varit missionär i Tanzania och som i dag är direktor för hela Finska missionssällskapet FMS.

Den 14 maj blir det FMS stora missionsseminarium i Sibbo. Missionskretsarna har med ålderns rätt överlåtit arrangemangen till församlingen.

– Men ett lotteri ska vi ha där.

Text: Jan-Erik Andelin