Saara Roto längtar tillbaka till den skärgårdsnatur hon upplevde som barn.
Saara Roto längtar tillbaka till den skärgårdsnatur hon upplevde som barn.

Det är medlemmarna som är församlingen

VÄSTÅBOLAND.

– Jag drömmer om en kyrka som är så öppen att man bara kan gå in där och vila i den stämning som finns, säger Saara Roto, kandidat i kyrkoherdevalet i Väståboland.

12.5.2022 kl. 11:42

Den 5 juni får församlingsmedlemmarna i Väståbolands svenska församling välja kyrkoherde i ett direkt val. Kandidaterna är församlingens tf. kyrkoherde Sara Grönqvist och Saara Roto, tf. kaplan i Järvi-Kuopio församling. Förra veckan fick Sara Grönqvist svara på KP:s frågor, nu är det Saara Rotos tur.

Varför vill du bli kyrkoherde i Väståboland?

– De mer krävande uppgifter jag haft, som tf. administrativ kaplan och tf. distrikts-
kaplan i Kuopio, liksom den ledarskapsutbildning jag fått, har fått mig att förstå att det här är mitt följande steg som präst. När ansökningstiden öppnades kände jag att det var den perfekta stunden att förhoppningsvis flytta över till Borgå stift. Nu har min finlandssvenska identitet vuxit fram, och jag lockas också av att jobba i skärgården. Fast jag känner mig nervös vill jag ändå ha nya utmaningar!

Hurdan tycker du att en bra kyrkoherde borde vara?

– En bra kyrkoherde borde få människor från olika riktningar att känna att de blir hörda även om de inte alltid kan få ett ja när de ber om ett ja. Kyrkoherden ska vara fanbärare och visionär, men också kunna hålla ihop arbetslaget. Alla som är medlemmar, aktiva och mindre aktiva, ska kunna känna att de har en kärlek till kyrkan och Kristus gemensamt, och kunna föra dialog.

Har du en vision? Åt vilket håll skulle du vilja föra församlingen?

– Jag skulle önska att vi i församlingen – så länge vi har de resurserna – kunde skapa ett system för de frivilliga som vill vara med i verksamheten. Så att var och en skulle få komma till församlingen med sitt kunnande. Församlingen finns till för församlingsborna – och de har mycket att erbjuda sin församling.

Har du någon särskild verksamhetsidé som du brinner för?

– Jag vill ha en kyrka med öppna dörrar. Jag tycker man ska kunna komma in i kyrkan och sova dagssömn: det ska finnas kuddar där, man kan ta med eget dynvar, och sedan kan man bara vila i den stämning som finns där. Kyrkan ska vara en central punkt med låg tröskel, öppen också för annat än andakter och gudstjänster.

Har du en styrka som du tycker kunde hjälpa dig med kyrkoherdejobbet?

– Jag skulle säga att jag har en förmåga att inspirera och ha visioner. En förmåga att samarbeta tycker jag är min styrka. De viktigaste frågorna jag skulle vilja ställa som kyrkoherde är: ”Vad tänker du? Vad brinner du för? Hur ska din styrka komma fram?” Jag tycker också att det är min styrka att jag har en stark vilja.

Nämn ett bibelställe som är viktigt för dig.

– 1 Johannesbrevets fjärde kapitel: ”Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss …” Det stället är viktigt för att det påminner oss om att även om vi gör mycket eller lite för Gud så handlar det djupast sett inte om vad vi gör utan om vad Gud gör för oss.

Saara Roto

* 50 år.

* Född i Kangasniemi, bodde under uppväxten i Humppila, Kumlinge, Hangö, Lappträsk och i huvudstadsregionen.

* Familj: Singel.

* Ger valprov/provpredikar: den 22 maj kl 10.

* Drömyrke som barn: djurskötare eller sjukskötare.

* Det bästa med att vara präst, i en mening: Att det är ett arbete, men samtidigt en livsstil som bär på mening både för mig och för dem jag möter – i bästa fall förmedlas något av Kristi nåd till mig och dig, till oss alla.

Sofia Torvalds