Mycket av det dagliga församlingslivet kommer att fortsätta som förut, menar biskop Bo-Göran Åstrand. FOTO: ARKIV/SOFIA TORVALDS
Mycket av det dagliga församlingslivet kommer att fortsätta som förut, menar biskop Bo-Göran Åstrand. FOTO: ARKIV/SOFIA TORVALDS

Tre församlingar blir en

malax.

Malax, Petalax och Bergö församlingar föreslås gå samman från årsskiftet. ”Vi måste tänka på framtiden”, säger biskop Bo-Göran Åstrand.

30.3.2022 kl. 13:27

Domkapitlet i Borgå stift har utrett församlingsindelningen i Malax kyrkliga samfällighet. Förslaget är nu att en ny tvåspråkig församling grundas vid årsskiftet, medan Malax, Petalax och Bergö församlingar dras in.

Varför blev förslaget det här, biskop Bo-Göran Åstrand?

– Först vill jag säga att alla tre församlingarna är väl skötta. Utredningen vi lät göra visar tydligt att det är så. De förtroendevalda tar stort ansvar, personalen är mångsidig och arbetar bra, fastigheterna är i gott skick. Det ska alla berörda ha ett stort tack för!

– Men vi måste också tänka på framtiden. Utredningen visade klart att tre församlingar med ett gemensamt medlemsantal om cirka 4 400 medlemmar inte i längden klarar av alla åtaganden med personal och fastigheter. Att ha en gemensam kyrkoherde för tre församlingar kan bara vara en tillfällig lösning. Och till exempel Bergö församling med knappt 400 medlemmar skulle inte vara rustad för framtiden med nuvarande struktur. Församlingens anställda är få, men ändå är ekonomin för svag för att upprätthålla den nuvarande tjänstestrukturen.

Vad vinner man på en samgång?

– Vi har kommit fram till att de tre församlingarna nu behöver lägga ihop sina resurser och tillsammans skapa en ny, starkare enhet. Då kan man lägga den komplicerade förvaltningsmodellen bakom sig och mera satsa på verksamheten.

– Om tre goda församlingar vill göra gemensam sak, är det faktiskt möjligt att bli starkare än vad man i dag är var för sig.

Hur går processen vidare?

– Domkapitlet har vid sitt senaste sammanträde 8 mars alltså tagit initiativ till en ändring av församlingsindelningen som skulle innebära att Bergö, Malax och Petalax blir en församling. Nu är det församlingarnas tur att säga vad de tänker om det förslaget. Därför har vi begärt att alla tre församlingarna samt gemensamma kyrkofullmäktige ska ge ett utlåtande före 30 april.

– Vi vill också att man tar ställning till vad den nya församlingens namn ska vara. Är det Malax församling eller något annat? Efter det här är det Kyrkostyrelsen som fattar det slutliga beslutet.

Vad kommer att ändras?

– Kyrkorna och verksamhetspunkterna kommer att bli kvar också om församlingarna kommer att gå samman. Mycket av det dagliga församlingslivet kommer att fortsätta som förut. Jag är övertygad om att den nya församlingens förtroendevalda och anställda kommer att vara måna om att varje del av församlingen ska ha det bra. Det kommer att finnas resurser för ett mångsidigt församlingsliv med en lättare förvaltning.

– Om medlemmarna fortsätter att engagera sig på olika sätt och vara med i verksamheten finns det goda förutsättningar för att den nya församlingen ska må bra!

PIAN WISTBACKA