Ibland upplever vi något heligt när vi rör oss i skog och mark.
Ibland upplever vi något heligt när vi rör oss i skog och mark.

Skogen – Guds stora kyrka

BORGÅ.

Skogen kallar oss att vårda och vörda – det är temat för ett seminarium och en diskussion i Borgå. Hur ska vi bruka skogen ansvarsfullt? Och finns det en helig dimension av skogen?

31.3.2022 kl. 00:00

Den nationella ekofastakampanjen har i år fokus på vårt förhållande till skogen.

– Budskapet är att vi både ska kunna bruka skogen för att få vårt levebröd, samtidigt som vi ska göra det på ett hållbart sätt. De här sakerna ska inte behöva gå stick i stäv med varandra, säger Simon Lampenius som är kommunikationschef vid Borgå kyrkliga samfällighet.

Diskussionen, som modereras av journalisten Jan-Erik Andelin, tar sig an skogen från olika håll. En av deltagarna är exempelvis Anders Sirén som är miljöforskare och docent i förnybara naturresurser vid Turun Yliopisto.

Kyrkans klimatmål är att vara kolneutral år 2030, konstaterar Lampenius.

– Skogen har en viktig roll där. En växande skog suger upp kol, så det är bra att också ta bort gamla träd och låta ny skog växa upp, säger Gunvor Haddas, informationssekreterare i Borgå svenska domkyrkoförsamling.

Det finns också teologiska aspekter.

– Skogen kallar oss att stanna upp och ibland upplever vi det heliga när vi rör oss i skog och mark, säger Lampenius.

– Det blir Björn Vikströms roll att som teolog öppa upp det här, säger Gunvor Haddas.

– Vi ville också ha en skogsägares synvinkel, någon som livnär sig på sin skog, och därför deltar Beatrice Enroth, tillägger Haddas.

– Och ungdomsväsendet ville lyfta en ung röst, så studerande Ida Fellman medverkar också, säger Lampenius.

Samfälligheten i Borgå äger kring 60 hektar skog och enligt lag ska det finnas en skogsvårdsplan.

– Samtalet stöder på ett trevligt sätt vårt skogsvårdsarbete, påpekar Lampenius.

Vad betyder skogen för er personligen?

– Redan som liten gick jag alltid en promenad i skogen före morgonmålet. Och som vuxen går jag till Jonasbacken som finns mitt i stan här i Borgå, alla veckoslut och ibland före jobbet. Jag kramar också träd när jag är riktigt ledsen. Skogen betyder väldgit mycket för mig, säger Gunvor Haddas.

– Någon på Facebook skrev att det är skogsterapi att vara ute i skogen. Det kan jag känna igen. Jag blir så glad och nöjd när jag får gå i skogen en sväng, säger Simon Lampenius.

Gunvor Haddas far var skogsägare.

– Vi retades ibland med pappa om söndagarna, när han varit i skogen på jakt, och frågade: Nå, har du varit i kyrkan i dag? Då svarade han: Jo, jag har varit i Guds stora kyrka.

DISKUSSIONEN

  • Seminariet ordnas onsdag 6.4 kl. 18 i församlingshemmet på Lundagatan 5. Servering från kl. 17.30.
  • Medverkande: docent Anders Sirén, professor i systematisk teologi, Björn Vikström, studerande Ida Fellman och skogsägare Beatrice Enroth.
  • Moderator är Jan-Erik Andelin, redaktör för samhälle och opinion på Kyrkpressen. Kantor Anne Hätönen spelar musik av Jean Sibelius.
  • Diskussionen strömmas, länk på: domkyrkan.fi
  • Arrangör: Borgå svenska domkyrkoförsamling och Borgå kyrkliga samfällighet i samarbete med Kyrkpressen.
Ulrika Hansson