Att verkligen mötas, äta gott och umgås är grundtanken bakom Fredscaféet.
Att verkligen mötas, äta gott och umgås är grundtanken bakom Fredscaféet.

Fredscaféet bjuder in alla

BORGÅ.

Fredscaféet i Borgå samlar människor från världens alla hörn. Alla religioner, kulturer och språk är välkomna. En småskalig julfest blir det också i år.

16.12.2021 kl. 00:00

Sedan 2016 har Fredscaféet i Borgå samlat kring 80 till 100 personer varannan månad. Caféet är ett samarbete mellan svenska och finska församlingen och flyktingförläggningen i Borgå. Samarbetet inleddes kort efter den stora flyktingvågen under 2015.

– Tanken har från första början varit att det är viktigt att vi sitter ner och äter tillsammans och möts människa till människa. Det finns inte alltid ett gemensamt språk, då är maten viktig och också musiken. Vi brukar lyssna till musik eller sjunga tillsammans, berättar Hanna Eisentraut-Söderström som är invandrarpräst i Borgå svenska domkyrkoförsamling.

Det är alltid några av deltagarna som lagar maten.

– Vi har verkligen haft mat från hela världen. De som besöker caféet kommer ursprungligen från exempelvis Iran, Irak, Afghanistan, Syrien, Kina, Grekland, Frankrike och Tyskland. Vi möts som människor och det spelar ingen roll vilken religion, kultur eller vilket språk människor har.

Hon tror att det är det kravlösa som gjort träffarna så populära.

– Vi äter lite, sjunger med den sångröst vi fått, är klädda enligt vår kultur. Vi är människor allihopa. Och vi har deltagare i alla åldrar, från småbarn till pensionärer.

Fredsarbete i en splittrad värld

I en värld med polarisering, där grupper av människor ställs mot varandra, ser Hanna Eisentraut-Söderström caféet som en viktig satsning.

– Jag ser det här som kyrkans fredsarbete. Kyrkans uppgift är att visa att det går att vara tillsammans, komma överens och skapa dialog. Det här är inte verksamhet för periferin, utan det viktigaste vi kan hålla på med.

Jul också i år

Fredscaféet är inte religionsutövning utan en mötesplats för alla. En julfest med tomte, paket och lucia har alltid varit uppskattad.

– Julen är så stor i vårt samhälle. Det här är ett sätt för besökarna att bekanta sig med sådant som är typiskt för vår kultur, säger Eisentraut-Söderström.

Det blir en enklare variant i år på grund av förnyade coronarestriktioner.

– Det blir ingen mat eller allsång, men det blir en sjungande tomte, som delar ut paket, lucia och blåsorkestern Cornicines som spelar julmusik.

FREDSCAFÉ

  • Fredscafé ordnas ungefär varannan månad i Finska församlingshemmet på Lundagatan 5 i Borgå.
  • En småskalig julfest ordnas lördag 18.12 kl. 16. På grund av de gällande coronarestriktionerna kan 40 personer delta i den.
  • Vårens träffar infaller följande torsdagar kl. 18: 3.2, 10.3 och 12.5.
Ulrika Hansson