Till vardags jobbar Marit Björkbacka som frilansjournalist och verksamhetsledare. Hennes favorittid under kyrkoåret är advent.
Till vardags jobbar Marit Björkbacka som frilansjournalist och verksamhetsledare. Hennes favorittid under kyrkoåret är advent.

Frivilliga hjälper till i gudstjänsten

BORGÅ.

Delaktighet i planeringen och uppskattning är något frivilliga i församlingen behöver. I en gudstjänstgrupp finns uppgifter för alla personligheter.

13.12.2021 kl. 13:18

– Det är intressant och skojigt, och så blir jag utmanad av mig själv, säger Marit Björkbacka om att vara med i en gudstjänstgrupp.

Borgå svenska domkyrkoförsamling har flera gudstjänstgrupper som turas om att delta i gudstjänsterna, det vill säga frivilliga som på olika sätt medverkar i gudstjänsten.

De praktiska uppgifterna består bland annat av att dela ut psalmböcker, läsa texter, assistera vid nattvarden, ställa upp som förebedjare, tända ljus eller hänga upp doplöv.

– Man ska få göra det man tycker om, säger Björkbacka.

I den gudstjänstgrupp där Björkbacka är med har deltagarna alltid samma uppgifter, men det är inte hugget i sten.

– Det finns också möjlighet att flexa. Vi gör det vi är bekväma med. Vi är ju frivilliga som ställer upp för den goda sakens skull.

En gudstjänstgrupp ställer upp ett par eller tre gånger per termin. Som frivillig i en församling balanserar man mellan ansvarstagande och behov av stöd.

– Jag tycker det är roligt och viktigt att det finns en möjlighet att hjälpa till som frivillig.

– Det är viktigt att vi som frivilliga känner att det vi gör uppskattas och tas på allvar, och att vi får vara delaktiga i planeringen. Jag måste säga att jag upplever att det fungerar bra här i domkyrkoförsamlingen. Gudstjänstgruppen har överraskande mycket att säga till om, och det är viktigt! Det är inte motiverande att bara bli tillsagd vad man ska göra.

Som deltagare i en gudstjänstgrupp finns det ändå inget krav på att man ska vara en extrovert planerare.

– En del vill säga mer och andra mindre, och det är helt okej, betonar Björkbacka.

Det satsas extra mycket på frivilliga i Borgå svenska domkyrkoförsamling nu, och man har bland annat bildat en grupp som ska koordinera frivilliginsatserna på ett ändamålsenligt sätt, och också ta reda på vad människor vill ställa upp med.

– Det är viktigt att de här satsningarna görs nu, i och med att ekonomin kommer att vara kärv i församlingarna framöver och frivilliga behövs.

Marit Björkbacka är också aktiv som förtroendevald i församlingsrådet och kyrkofullmäktige.

– Jag tycker verkligen om det; det är intressant att sitta med där det finns möjlighet att påverka och där gemensamma beslut tas.

VILL DU VARA MED?

  • Gudstjänstgrupperna tar gärna emot fler deltagare! Om du är intresserad eller har frågor kan du kontakta kyrkoherde Mats Lindgård, mats.lindgard@evl.fi.
  • Är du intresserad av att bidra med insatser för frivilligarbetet i Borgå svenska domkyrkoförsamling: Gå med i gruppen ”Vi gör, vi skapar, vi delar” på Facebook!
  • Om du har frågor eller idéer som gäller frivilligarbetet kan du kontakta församlingspastor Elefteria Apostolidou: elefteria.apostolidou@evl.fi.
Ulrika Hansson