Snart ljuder vackra julsånger

korsholm.

Adventsprogram och De vackraste julsångerna står för dörren i de flesta församlingar just nu. Traditionen är viktig och uppskattas av både medverkande och publik.

24.11.2021 kl. 15:00

Adventstiden är här och ett digert program med De vackraste julsångerna (DVJ) och adventsgudstjänster ordnas i Korsholm, Kvevlax, Replot och Solf.

– Det gemensamma för alla församlingarna är att vi sjunger in första advent och att både barn och vuxna medverkar, säger Susanne Westerlund som är ledande kyrkomusiker i Korsholms svenska församling.

– Vi hoppas vi kan genomföra allt på plats i kyrkan som planerat, säger Heidi Lång som är kantor i Solfs församling.

De vackraste julsångerna och gudstjänsterna vid första advent är en stark tradition.

– Vi märker att de medverkande uppskattar att få sjunga tillsammans, säger Westerlund.

– Och festligt ska det vara på kyrkoårets första dag, säger Ann-Christine Nordqvist-Källström som är kyrkomusiker i Korsholms svenska församling.

Därför ordnas en gudstjänst både på förmiddagen och kvällen på första advent i Korsholms svenska församling, och både körer och orkester medverkar (se annonserigen på föregående uppslag).

– Under kvällsgudstjänsten medverkar ”Orkester för alla” och jag själv med solosång, berättar Westerlund.

Rodney Andrén berättar att programmet i Kvevlax i år påverkas av tv-bandning.

– Både De vackraste julsångerna och julottan bandas för tv i år. Vi hoppas att många vill delta vid båda bandningarna.

I Replot ordnas De vackraste julsångerna i Replot och Björkö kyrkor.

– Vi har också ett bra samarbete med byarådet, som tänder julgranen en timme före De vackraste julsångerna i Replot samt ordnar ringdanser och fackeltåg, berättar Michael Wargh som är kantor i Replot.

Här hittar du information om De vackraste julsångerna och ett plock ur övrigt adventsprogram. Se annonseringen på föregående uppslag för mer heltäckande information om adventsgudstjänster med mera! I nästa nummer av Kyrkpressen kommer mer information om julens program i de olika församlingarna.

REPLOT

4.12 kl. 18 De vackraste julsångerna i Replot kyrka. Allsång, Skärikyrkans kör och kompband. Kl. 17 Byarådet tänder julgranen på parkeringen vid Sale och ordnar ringdanser. Sedan går en fackelprocession upp till kyrkan där facklorna får pryda kyrkmuren.

5.12 kl. 18 Gudstjänst med De vackraste julsångerna i Björkö kyrka. Allsång, Skärikyrkans kör och komp­band.

SOLF

11.12 kl. 18 De vackraste julsångerna i Solfs kyrka. Det blir mycket allsång och medverkar gör församlingens kör Koralkören, Helsingbykören och Solfs blåsorkester. Andakt med Ruth Vesterlund.

KVEVLAX

De vackraste julsångerna och julottan bandas i Kvevlax kyrka och sänds på tv i år. Välkommen att delta vid bägge tillfällena! Eftersom den bandade julottan sänds på julmorgonen ordnas ingen fysisk julotta i kyrkan.

9.12 kl. 19 Julottan bandas. Fredrik Kass, Kyrkokören, Kvevlax sångkör och orkestern Stråkdraget medverkar.

11.12 kl. 18 De vackraste julsångerna bandas. Församlingens körer, Kvevlax sångkör och Yngve Lithén på saxofon medverkar. Konferencier är Amanda Audas-Kass och Ann-Katrin Store. Emilia Kontunen håller andakt.

KORSHOLM

12.12 Konserten Marias lovsång. Bachs Magnificat och Corellis julkonsert. Körer, orkester och solister. Mer i nästa nr av KP!

19.12 kl. 11 Familjegudstjänst med De vackraste julsångerna i Korsholms kyrka. Mycket sång och musik och förenklad liturgi. De yngre barnkörerna, orkester och Kör för alla medverkar.

19.12 kl. 16 De vackraste julsångerna utomhus på kyrkplanen vid Korsholms kyrka. Sångerna ackompanjeras av en brasskvartett som spelar från kyrktornet. Medverkar gör bland annat Korallkören, Ungdomskören Germivox och Körskolan med luciaprogram. Det bjuds på pepparkakor och glögg. Ta med egen lykta som stämningshöjare!

Trettondagen kl. 18 Kvällsgudstjänst med De vackraste julsångerna i Smedsby församlingsgård samt Missionssyföreningens julbasar.

Ulrika Hansson