Matilda Bjurbäck (t.v.) och Cecilia Hartvik från Korsnäs (t.h.) deltar i hjälpledarutbildningen. I mitten Annika Lumme. (Foto: Privat) – Medan vi planerar och gör pyssel på kursen går vi samtidigt igenom kyrkoårets helger, berättar Anette Engsbo, nedre bilden. (Foto: Johanna Granlund)
Matilda Bjurbäck (t.v.) och Cecilia Hartvik från Korsnäs (t.h.) deltar i hjälpledarutbildningen. I mitten Annika Lumme. (Foto: Privat) – Medan vi planerar och gör pyssel på kursen går vi samtidigt igenom kyrkoårets helger, berättar Anette Engsbo, nedre bilden. (Foto: Johanna Granlund)

Församlingens hjälpledare gör ett viktigt jobb

malax.

Hjälpledarutbildningen i Bergö, Korsnäs, Malax och Petalax församlingar har i år ett nytt koncept.

24.11.2021 kl. 11:48

Hjälpledarna gör en värdefull insats i församlingsarbetet bland barn och unga. De deltar bland annat i barngrupper och på skriftskolläger. Före det går de genom en utbildning som ger kunskap och inspiration för uppgiften.

Nytt för i år är att hjälpledarutbildningen ordnas gemensamt av församlingarna i Bergö, Korsnäs, Malax och Petalax.

– Vi är väldigt glada över samarbetet! säger ungdomsarbetsledare Anette Engsbo i Malax församling. Ungdomarna går alla i högstadiet i Petalax, så de känner varandra från tidigare.

Anette Engsbo och Annika Lumme, ungdomsarbetsledare i Korsnäs församling, är de som håller i kursen. Andra församlingsanställda medverkar med sitt specialkunnande, till exempel när det gäller musik och drama.

Hjälpledarutbildningen är skräddarsydd enligt församlingarnas behov.

Vilka teman lyfter ni fram?

– Vi börjar med att fundera på vad det betyder att vara hjälpis i församlingen. Vad är speciellt med det jämfört med andra grupper? Den kristna tron är den röda tråden i allt vi gör.

– Sedan får de lära sig känna sin församling och vem som jobbar där.

Pyssel, sånger och lekar är andra viktiga inslag i utbildningen. Ungdomarna får öva sig att använda sin röst och sitt kroppsspråk, och att hålla andakt. Att känna sig själv i sin ledarroll är viktigt.

– Vi talar också om barn med specialbehov och om olika slags problem man kan stöta på, som mobbning eller utanförskap.

Den avslutande delen av kursen är en weekend på Strandhyddan i Molpe. Här får ungdomarna bland annat i uppgift att planera en femkamp och genomföra den. Femkampen är en traditionell lek som hör till alla skriftskolläger. Den ska bestå av fem olika grenar, men grenarna kan variera – det kan vara allt från stövelkastning till säckhoppning.

Rik på gemenskap

För att delta i hjälpledarkursen behöver man vara konfirmerad. I år är det sex ungdomar som hoppat på kursen, som hålls i Petalax.

– Ungdomarna kommer efter skolan, och vi börjar med mellanmål och en liten andakt, berättar Anette Engsbo. Ledarna skjutsar sedan hem deltagarna efter kursen.

Efter genomgången kurs kan de nya hjälpledarna vara med i barngrupper, på barnläger och ungdomskvällar. Det andra året har de också möjlighet att medverka på skriftskollägren.

Hjälpledarutbildningen är också ett stort plus för dem som i framtiden vill söka in på utbildningar med arbete bland barn eller unga. Man tränas i gruppdynamik och stärks i sitt självförtroende som ledare.

Hur är det med ersättningen?

– Som hjälpledare får man ett litet arvode – men rik blir man ju inte. Däremot blir man rik på erfarenheter och gemenskap! säger Anette Engsbo.

PIAN WISTBACKA