Kerstin Borg har hållit kontakt till vänförsamlingen i 23 år. Taket på den gamla kyrkan i Audru är delvis förnyat.
Kerstin Borg har hållit kontakt till vänförsamlingen i 23 år. Taket på den gamla kyrkan i Audru är delvis förnyat.

Vänner i Estland behöver din hjälp

Solf.

Solfs vänförsamling i Audru i Estland behöver hjälp – kyrktaket läcker. – De är så tappra där, och de har aldrig bett om någonting, säger Kerstin Borg.

11.11.2021 kl. 11:22

Kerstin Borg är ordförande i Estlandskommittén i Solfs församling. Hon har uppehållit kontakten till vänförsamlingen i Audru i Estland i 23 år. Några gånger har gruppresor gjorts i båda riktningarna.

– De värmer upp kyrkan med en kamin i sakristian. Jag kommer ihåg att det varit så kallt ibland att det kommit rök ur munnen och prästen har varit klädd i mantel, mössa och vantar, berättar Kerstin Borg.

Det har inte hindrat församlingsmedlemmarna att samlas i kyrkan, som är församlingens enda verksamhetspunkt.

– Den enda avlönade personen är prästen.

Någon kyrkskatt existerar inte, utan det är frivilliga bidrag och inkomster från konserter som gäller, utöver det budgetbidrag som årligen ges från Solfs församling. Till församlingen hör kring 200 medlemmar. Audru, som numera hör till Pärnu, har kring 5000 invånare.

– Frivilliga i församlingen sköter allt, kyrkvaktmästarskap, ekonomi, vård av den stora kyrkparken och så vidare. De är så tappra och duktiga, och de har aldrig bett om någonting.

En vanlig gudstjänst besöks av kring tio personer.

– Men under konserter kan kyrkan samla kring hundra människor. På julen spelar man blåsmusik från kyrktornet, och då går många som inte hör till församlingen i kyrkan. Likaså på påsken och vid andra speciella tillfällen.

Taket repareras

Audru församling beviljades ett statligt stöd på 150 000 euro för takrenoveringen. Men för att få förfoga över den summan måste församlingen själv stå för tio procent, det vill säga samla ihop 15 000 euro. Det är där Solfborna kommer in i bilden.

– Nu behöver vänförsamlingen vår hjälp, betonar Kerstin Borg.

Ett byggteam är anlitat och renoveringen är redan påbörjad.

– Det är ett omfattande arbete där både takstolar och alla takplattor ska bytas. För 2020 fick man, efter många års sökande, ett första statligt bidrag till den 385 år gamla kyrkan. Med det kunde taket närmast tornet förnyas.

Församlingen har två år på sig att använda stödet och få ihop sin andel av summan.

Lovisas missionsstuga i Solf, kommer att bidra med den betydande summan 4500 euro till insamlingen. Och lördag 13.11 ordnas en välgörenhetskonsert där intäkterna oavkortat går till Audru.

– Då uppträder Church Hill Boys i Solf kyrka. Vi i Estlandskommittén är så glada över att en så känd kör vill bidra.

VÄLGÖRENHETSKONSERT

  • Konserten ordnas lördag 13.11 kl. 18 i Solf kyrka.
  • Den omtyckta kören Church Hill Boys uppträder med kristna sånger med kärnfullt budskap.
    Solo: Kristoffer Streng. Piano: Stefan Jansson.
  • Inget inträde till konserten, men kollekten går oavkortat till vänförsamlingen i Audru.
  • Estlandskommitten har bildat en stödgrupp och beviljats tillstånd för småskalig insamling för Audru kyrka från polisen för tiden 1.11.2021–31.01.2022.
  • Om man utöver konserten vill bidra finns bankgiron vid bl.a. Lovisas stuga.
Ulrika Hansson