Håkan Nitovuori känner starkt för gemenskap: – Jag vill inte vara en eremit.
Håkan Nitovuori känner starkt för gemenskap: – Jag vill inte vara en eremit.

I första hand är vi människor

kvevlax.

Håkan Nitovuori är pensionerad pingstpastor, tillika aktiv i Kvevlax församling. – Tro är inte partipolitik, det är gemenskap, säger han.

14.10.2021 kl. 10:28

Som 15-åring kom Håkan Nitovuori till tro i Sionkyrkan i Vasa. I hans släkt har olika samfund alltid funnits representerade. Själv har han varit pastor i pingstkyrkan, men är också aktiv frivillig i Kvevlax församling.

– Jag har alltid sökt mig till gemenskap. Det är väldigt naturligt för mig.

– Trosutövning innebär inte att vi måste ha samma åsikter läromässigt, utan vi delar en gemensam tro. Jag brukar säga att vi i första hand är människor, i andra hand kristna och i tredje hand de samfund vi representerar.

Men all gemenskap handlar om ömsesidighet, konstaterar han.

– Annars blir det olycklig kärlek.

Den här ömsesidigheten har han sett växa fram mellan samfunden i sakta mak.

– När de starka gränserna mellan olika samfund lagts ner har vi upptäckt att vi har syskon. Det är lite som under Andra världskriget när familjer splittrades och barn inte visste om att de hade syskon. Efter kriget återupptäckte de sina syskon.

Vill inte vara eremit

– Jag vill inte vara en eremit, och jag är glad att Gud inte förväntade sig att jag skulle bli munk, säger Håkan Nitovuori.

Sociala kontakter betyder mycket för honom och han är en av tre som leder ”Karakaffe” i Kvevlax församling varannan torsdag.

– Vi ses klockan 9.15 och dricker morgonkaffe och äter smörgås. Jag minns inte att vi någonsin skulle ha varit under tjugo deltagare.

Inbjudna talare och intressanta samtal hör till programmet.

– Vi brukar samlas i Drängstugan för att få lite intimare stämning. Vi vill ha en miljö där stöttande kommentarer och spontana frågor får komma naturligt.

Solidaritet är en drivkraft

Var femte vecka är Håkan Nitovuori och hans fru Ann-Lis också med och organiserar diakonins mathjälp i Kvevlax.

– Det engagemanget hör ihop med vår känsla för människor och den humanitära hjälpen. Det är ett kravlöst sätt att hjälpa, och ingen blir nekad hjälp.

– Jag upplever att det här är en viktig insats från vår diakonissa Nina Andrén.

Håkan Nitovuori, och en granne till honom, kör runt och hämtar både färdiga matportioner och andra livsmedel, som sedan delas ut till dem som behöver det och har anmält sig på förhand.

– Jag tror det här har större effekt än många predikningar – att visa omsorg.

Men predikningar fyller också sin funktion, och den 7 november predikar Håkan Nitovuori i högmässan i Kvevlax församling.

– Sådan ekumenik har vi här i Kvevlax!

Ulrika Hansson