Kantorsteamet Maria Ellfolk-Lasén, Mikaela Malmsten-Ahlsved och Diana Pandey.
Kantorsteamet Maria Ellfolk-Lasén, Mikaela Malmsten-Ahlsved och Diana Pandey.

Musikverksamheten i Pedersöre omorganiseras

PEDERSÖRE.

Körerna övar stationärt medan sångarna uppmuntras att röra på sig. Musikverksamheten i Pedersöre församling genomgår en omorganisering.

30.9.2021 kl. 09:32

Pandemin har gjort att församlingen inte kommit igång på allvar efter sammanslagningen. Kantorerna Diana Pandey, Maria Ellfolk-Lasén och Mikaela Malmsten-Ahlsved bidrar nu på sitt håll till en nystart i höst.

– Även om körerna är stationerade på olika platser betyder det inte att bara Esseborna får sjunga i en kör i Esse. Man får komma varifrån i församlingen som helst för att sjunga i vilken kör som helst, säger Malmsten-Ahlsved.

Församlingen har en kyrkokör som Diana Pandey leder. Den övar i Kyrkostrand. I Esse leder Malmsten-Ahlsved Församlingskören. I Purmo finns för tillfället ingen kör men Maria Ellfolk-Lasén hoppas få igång en genom att börja med en projektkör.

Men om körerna är stationära under övningarna rör de på sig när de ska sjunga. När gudstjänsten från Purmo sänds i radion i oktober sjunger Församlingskören.

Kantorerna uppmanar intresserade sångare att pröva på de olika körerna inom församlingen.

– Det är okej att komma med och testa någon gång. Man förbinder sig inte till något. Är det nåt man undrar över kan man frimodigt ta kontakt med oss, säger Malmsten-Ahlsved.

Pedersöre manskör, som leds av tidigare kyrkoherden Hans Häggblom, har redan sångare från olika delar av församlingen.

Instrumentalister och de som vill sjunga i kör utan att förbinda sig till regelbundna övningar kan anmäla sig till en musikpool på församlingens hemsida. Tanken är att samla upp dem som kan ställa upp för kortare projekt med två eller tre övningar och ett uppträdande.

– Vi hoppas att folk anmäler sig friskt till den. Vi noterar anmälningen även om vi kanske inte tar kontakt genast, säger Ellfolk-Lasén.

En av nyheterna med den sammanslagna församlingen är att det nu finns tre kantorer i stället för som tidgare en eller två.

– Vi har alla olika stilar som i viss mån präglar våra körer. Vi kompletterar varandra, säger Malmsten-Ahlsved.

Församlingen har för tillfället också tre barnkörer som övar i Bennäs, Purmo och Esse.

– Om det finns behov kan vi bygga upp barnkörer i Kållby eller Kyrkostrand, säger Diana Pandey.

Barnkörerna övar för ett litet julspel med tanke på familjernas julbön på julaftonen.

– Möjligen kommer vi att behöva tyg och frivilliga händer som kunde sy kläder och mantlar till barnen i julspelet. Ta gärna kontakt med oss kantorer om du har tyg som du kan tänka dig ge till detta ändamål, säger Malmsten-Ahlsved.

Johan Sandberg