Sideby distriktsråd planerar skördegudstjänst. Från vänster Carina Jansson, Peter Nordgren, Sol-Britt Tasanko och Siv Hellman. På bilden saknas Nancy Lindberg och Lena Rosendal. Foto: Privat
Sideby distriktsråd planerar skördegudstjänst. Från vänster Carina Jansson, Peter Nordgren, Sol-Britt Tasanko och Siv Hellman. På bilden saknas Nancy Lindberg och Lena Rosendal. Foto: Privat

De pejlar behov i Sideby

Kristinestad.

Uppdrag: planera och koordinera aktiviteter. Sideby distriktsråd är ett av tre i Kristinestads svenska församling.

29.9.2021 kl. 16:18

– Distriktsråden är ett bra sätt att sprida på ansvaret, säger Carina Jansson, som är en av fyra medlemmar i Sideby distriktsråd.

Vanligen faller mycket av planeringsansvaret på de anställda. I distriktsrådet däremot är alla medlemmarna lekmän. De pejlar vilka behov och önskemål som finns och försöker hitta andra aktiva som vill ställa upp. Ibland har också diakonissan Siv Hellman deltagit i mötena.

En uppskattad satsning har varit temakvällarna, som snart kommer att få sin fortsättning efter pandemipausen. ”Kvinnor i Bibeln”, ”Alla bollar i luften?” och nya psalmer är några teman som behandlats.

– Gudstjänstmusiken kommer att vara i fokus också på en kommande temakväll, berättar Jansson.

Under en inspirationsträff framkom ett önskemål om att kyrkkaffe kunde ordnas oftare.

– I höst vill vi försöka få igång kyrkkaffet igen. Det är viktigt att ha tid att träffas och sitta ner och prata en stund.

Sommartid turas distriktsråden om att ordna samlingar på lägerområdet Jonnsborg.

Ett sätt att se sin nästa

Ett initiativ som kommit till tack vare distriktsrådet är skördegudstjänsterna.

– Idén kom för ungefär två år sedan, säger Sol-Britt Tasanko, också hon medlem i distriktsrådet.

– Vi ville hitta på ett nytt sätt att arbeta för missionen. Syföreningarna och missionsauktionerna som fanns förr är ju inte lika vanliga längre.

I samband med skördegudstjänsten får den som vill ge av sin egen skörd: grönsaker, bär och blommor, eller andra produkter. De säljs sedan till förmån för Nådens hem, ett skyddshem som drivs av den lutherska kyrkan i Thailand.

– Det är ett sätt att se sin nästa, att arbeta för dem som har det svårare, säger Sol-Britt Tasanko.

Glädjedropparna

När kyrkokören i Sideby upphörde fanns ett behov av en sånggrupp som kunde medverka i gudstjänster och andra samlingar. Så kom sånggruppen Glädjedropparna till. Carina Jansson är en av sångarna.

– Oftast är vi inte så många per gång. Vi blir riktigt förvånade själva om vi är fler än sex eller sju någon gång, skrattar hon.

Tanken är att man ska få delta enligt tid och möjlighet, utan press.

– Vi kör med devisen att vi gör så gott vi kan och ställer upp när vi kan. I skördegudstjänsten sjunger vi inte, för då har vi fullt upp med det praktiska!

Hur går samarbetet med de andra distriktsråden till?

– Distriktsråden i Kristinestad, Lappfjärd och Sideby har en gemensam träff varje höst och vår, så att vi får en överblick över verksamheten. Då planerar vi också in kvällarna för följande termin så att de inte ska krocka med annat, berättar Carina Jansson.

– Samlingarna är ju inte till bara för det egna området, utan alla i församlingen ska kunna delta överallt.

PIAN WISTBACKA