I båten finns en stor del av hjälpledarna. Längst till höger Jenny Långkvist. Foto: Privat
I båten finns en stor del av hjälpledarna. Längst till höger Jenny Långkvist. Foto: Privat

Det här händer i Närpes församling i höst!

NÄRPES.

Äntligen möjligt att samlas igen! Vad är på gång inom musik, diakoni, barn- och ungdomsverksamheten i församlingen?

29.9.2021 kl. 16:01

Vi är glada och tacksamma över att kunna välkomna alla Närpesbor till höstens olika verksamhetsformer. Det känns fint att åter få samlas till gemenskap efter en tung tid i pandemins grepp.Vi vill i detta nummer av Kyrkpressen presentera våra sektorer och vad som är på gång i församlingen under hösten.

Hoppas att du finner någon verksamhetsform som tilltalar dig! Välkommen med i gemenskapen.

Tom Ingevesgård, kyrkoherde


Diakonin ger stöd

Ordet diakoni betyder tjänst och man kan kort säga att diakoniverksamheten, som är lagstadgad, är kyrkans sociala ansvarstagande på olika områden. I vår kyrkoordning står det att församlingens diakoniarbete ska fokusera hjälp särskilt till dem vars nöd är störst och som inte får någon annan hjälp. En av diakoniarbetarnas främsta uppgifter är att inspirera alla församlingsmedlemmar att ta ansvar för sin medmänniska.

Diakoniarbetet innebär ofta samtal, själavård och rådgivning samt stöd vid ekonomiska kriser. I vårt samhälle är det meningen att stat och kommun ska erbjuda hjälp när medborgarna behöver ekonomiskt stöd. Om de här stödfunktionerna inte räcker till kan man vända sig till församlingens diakoni.

Diakonins utgångspunkt är Kristus. Som kristna är vi kallade att leva med Jesus som förebild. Vi är kallade att med kärlekens och försoningens budskap möta den nöd som finns omkring oss.

I Närpes församling är vi tre diakoniarbetare som finns till just för denna uppgift. Genom vårt arbete vill vi visa på Jesu kärlek och förmedla den vidare till församlingsmedlemmarna. Vi gör hembesök, uppvaktningar, har olika samlingar och grupper, och vi har matutdelning.

Ta gärna kontakt med någon av oss! Anders Blomberg (040 7117696) och Birgitta Lillbäck Engström (050 3864565) är i Närpes och Kristina Örn (040 7117685) är i Övermark-Pörtom.

Vi finns inom barnsektorn: Ida Lagerström, Jenny Långkvist (ansvarig), Carita Stenberg och Andreas Skrifvars (t.v.).

Vi jobbar inom diakonin: Kristina Örn, Birgitta Lillbäck Engström och Anders Blomberg (t.h.) Foton: Privat


Aktivt f
ör barn och familjer

För barn och familjer är mycket på gång. Det största evenemanget som sträcker sig över hela hösten är Familjens Andrum som ordnas åtta gånger under hösten. Det är en plats för samvaro, lek, kreativitet, måltidsgemenskap, musik och andakt. Ett andrum i vardagen där vi får tid att ägna oss åt varandra och ta en paus från disk och matlagning med gott samvete!

Varje vecka ordnas också flera olika grupper för barn och familjer runt om i församlingen.

FamiljeCafé kan man delta i varje torsdag. I centrum träffas vi på Kyrktåget 2 A 1 kl. 9–12 (drop in). I Övermark träffas vi i Församlingsstugan, Vasavägen 15 22 B kl. 9.30–11.30 (drop in).

I dagklubben får 3–5-åringar leka och pyssla. Varje klubbdag firar vi en andakt tillsammans och lyssnar till Bibelns spännande berättelser. Vad drar ledarna fram ur hemliga lådan just idag, tro? Anmäl via församlingens hemsida eller kontakta jenny.langkvist@evl.fi om du har frågor!

Dagklubben ordnas här:

Centrum, Kyrktåget 2 A 1, måndagar och onsdagar kl. 9–12.

Övermark församlingsstuga, Vasavägen 15 22 B, tisdagar och torsdagar kl. 13–16.

För barn i skolåldern ordnas junior. Hit är man välkommen efter skolan för en eftermiddag med lika delar skoj och stillhet med nya och gamla kompisar. Vi inleder med en andakt där vi utforskar Bibelns berättelser. Vi funderar också på frågor om rätt och fel, vänskap, kärlek och andra saker som är aktuellt i våra liv.

Junior ordnas här:

Centrum, Kyrktåget 2 A 1, onsdag, torsdag, fredag kl. 13–17.

Pörtom, församlingshemmet, Prästgårdsvägen 4 C, måndag kl. 12.40–14.20.

Norrnäs bönehus, Gamla landsvägen 20, onsdag kl. 18–19.

Vi har också grupper ledda av frivilliga varje vecka:

Knattemusik i Norrnäs bönehus för 4-6-åringar tillsammans med Lillemor Enlund, onsdagar kl. 18–18.45.

Kyrkans barntimme i Luthergården för alla åldrar tillsammans med Katrine Skrifvars, tisdagar kl. 18–19.


Fokus på unga

Som vanligt under höstterminen startas skriftskolan upp med en ny årskull. I år kommer vi att arbeta för att involvera våra konfirmander praktiskt i våra gudstjänster.

Fjolårets konfirmander bjuds i år in till ett uppgraderat skribaeko. I år kommer vi att ha en helhelg tillsammans med de färdiga hjälpledarna, den nya hjälpledarutbildningen och de ungdomar som annars är andligt intresserade. Fokus kommer att ligga på andakter, gemenskap, samtal och planering. Förhoppningsvis kommer helgen att utmynna i att vi hittar något nytt sätt att arbeta på som passar det andliga behov som våra ungdomar har här och nu. Arbetet under helgen sker i samarbete med arbetare från friförsamlingarna med flera – allt för att vi ska kunna samarbeta och nå ett så bra resultat som möjligt.

Närpes församling kommer i år att vara kompband på höstdagarna i Toijala, dit både ledare, hjälpledare, fjolårets och årets konfirmander inbjuds. Vi tror att vi kommer att bli minst 100 personer från Närpes. Musikerövningar kommer att ta en stor del av september och oktober.

Församlingen finns som vanligt också kontinuerligt med på ungdomscaféet Café Alberts ungdomskvällar.

Inom ungdomssektorn jobbar Patric Sjölander, ansvarig för ungdomsverk­samheten, Ulf Sundqvist, kaplan i Pörtom (delar av tjänst), Jenny Långkvist, ansvarig för barn och familjeverksamheten (delar av tjänst), samt Andreas Skrifvars, barnledare (resurs).

Sjung med! Kantorerna är Jan-Ola Granholm, Kristiina Heikkilä och Gerd Lindén-Liljehage. Foto: PrivatMusik för alla åldrar

Musiksektorn startar höstterminen med ny konstellation. Jan-Ola Granholm är nyvald kantor i församlingen och har sitt huvudansvar för Pörtomområdet. Kristiina Heikkilä ansvarar numera för Övermarkområdet och Gerd Lindén-Liljehage som tidigare för Närpes.

Tillsammans håller trion som bäst på med planeringen av verksamheten. Vi kommer att erbjuda något för alla åldrar över hela fältet. Av nytänk kan nämnas någon form av lågtröskelverksamhet där man får delta utan krav och utan att binda sig till regelbundenhet. Vi vill ännu vänta någon vecka och pejla in läget, därefter skapar vi grupper utifrån de behov som finns.

Musiken har en enorm betydelse för oss människor. Vi får både ta emot trygghet, tröst och glädje av Herren och dela med oss till våra församlingsbor.

Följ med annonseringen i Kyrkpressen, på församlingens hemsida och Facebook så hittar du något som passar just för dig!

Närpes församling