Henriette Fors   upplever det meningsfullt att påverka församlingen genom områdesgruppen.
Henriette Fors upplever det meningsfullt att påverka församlingen genom områdesgruppen.

Svårt att förstå vi och de-känslan

nykarleby.

Sedan Henriette Fors flyttade till Jeppo från Danmark har hon varit aktiv i församlingen. Nu är hon ordförande för områdesgruppen, där hon vill jobba speciellt för barnen.

29.4.2021 kl. 12:34

Hon växte upp i ett jordbrukarhem på Östjylland nära Århus i Danmark. Kärleken förde henne till Jeppo för 18 år sedan.

– Jag träffade min man i Australien där vi bägge deltog i ett utväxlingsprogram för unga inom lantbruket, säger Henriette Fors.

Själv valde hon att studera konst och är utbildad bildkonstnär. Just nu jobbar hon för Evangeliföreningen med att illustrera tidningen Barnavännen och med att rita och måla söndagsskolmaterial till Kenya.

– Jag växte upp i ett kristet hem och sjöng i kyrkokören som barn. Men jag hann inte vara speciellt aktiv i församlingen. Jag var mera aktiv i väckelserörelsen.

Hur skiljer sig församlingslivet i din hemförsamling från det i Jeppo?

– Här i Jeppo märks det mer att församlingen är en naturlig del av samhället. Nästan alla har gått i dagklubben som barn. Det finns inga daglubbar i Danmark. Där är det mera väckelserörelserna som står för barnverksamheten. Skola och församling har också ett bra samarbete här i Jeppo.

Precis som i Finland uppfattas väckelserörelserna i Danmark generellt som mera konservativa än kyrkan.

– På orter där en väckelserörelse är starkt närvarande kan de ha en egen församling, en så kallad valförsamling, som valt sin egen präst. Den fungerar inom folkkyrkan men församlingen bekostar prästens lön. De två församlingarna på orten fungerar vanligtvis så pass åtskilda att man undviker konflikter.

I Danmark är det inte heller vanligt att inleda församlingsrådets möten med bön och avsluta med välsignelsen.

Någon större kulturchock med att bosätta sig i Jeppo har Henriette Fors inte upplevt.

– Det tog lite tid att lära sig förstå dialekten. Men jag kom ganska snabbt med i kyrkokören och i församlingens mamma-barngrupp.

Sedan dess har hon varit aktiv i församlingen.

– Jag tycker det är viktigt att engagera sig. Våra barn har varit med ända från mamma-barngruppen och fortsatt i dagklubben, junior- och ungdomsgruppen. Det är naturligt att jag som förälder är med och påverkar.

Hon hann verka som suppleant redan medan Jeppo var självständig församling. Innan kapellråden lades ner hösten 2020 var hon ordinarie i rådet. Nu finns det i stället en områdesgrupp för varje kyrka i Nykarleby och Henriette Fors är ordförande för gruppen i Jeppo.

– Det tar tid att få känslan av gemenskap i den nya församlingen. Vi är en bra bit på väg men vi är inte riktigt där ännu. Det gäller både för församlingsmedlemmar och -anställda att lära sig att vi måste röra på oss. Vi och de-känslan sitter djupt. Som inflyttad har jag lite svårt att förstå den.

Hon tycker det är meningsfullt att vara med i områdesgruppen och påverka församlingen. Just nu diskuterar områdesgruppen i Jeppo hur informationsgången inom församlingen kunde bli snabbare och hur man ska kunna svara på folks längtan efter gemenskap när samhället öppnar upp igen. Dessutom är en ny församlingsstrategi på gång.

– Vi har nästan 40 barn från Jeppo, Pensala och Markby i junior så det gäller att ha tillräcklig med resurser för det. Jag ser gärna att man också framöver satsar på barn, ungdomar, unga vuxna och småbarnsföräldrar och ordnar kurser för småbarns- och tonårsföräldrar. Barnen är vår framtida församling.

Johan Sandberg