- Framtidstron för ett samhälle framåt, säger Olav Sjögård.
- Framtidstron för ett samhälle framåt, säger Olav Sjögård.

Olav Sjögård: "Den positiva framtidstron är det bästa – det är den som för ett samhälle framåt"

NÄRPES .

– Det har varit tacksamt att jobba i ett team som fått saker och ting att hända, säger Olav Sjögård.

31.3.2021 kl. 13:41

Olav Sjögård har varit ordförande i stadsstyrelsen i Närpes i närmare tio år. I nästa fullmäktigeval ställer han inte längre upp.

– Nu har jag bestämt att under de år som jag har kvar är familjen prioritet nummer ett, förklarar han.

Sjögård är pensionär och har haft möjlighet att satsa fullt ut på det tidskrävande uppdraget. Ofta har kalendern varit fulltecknad med flera möten per dag.

– Jag är i det lyckliga läget att just under de här tio åren som jag varit stadsstyrelsens ordförande har Närpes utvecklats otroligt mycket.

I arbetslivet jobbade han länge inom jordbruk och med växthusodling. Sedan tog det stora intresset för byggande över och han startade ett byggföretag med en kompanjon.

– När vi hade jobbat en dag, eller hade byggt ett hus färdigt, brukade jag säga åt min kompanjon: ”Se, vad vi har gjort i dag med våra händer!” Jag tror inte att jag hade kunnat hitta något annat jobb som skulle ge mera tillfredsställelse än att bygga saker och ting.

– Det är lite samma sak att vara med i politiken. Man håller på och bygger saker. Man försöker göra saker och ting bättre, och jobbar stenhårt tillsammans. Då kan man också se resultat!


Vilka är utmaningarna i framtiden?

– Vi har gått med i Österbottens välfärdsområde och 1.1.2022 förs all social- och hälsovård till välfärdsområdet. Utmaningen är att lyckas bevaka att vi har minst lika bra vård som tidigare.

Under de senaste åren har staden målmedvetet renoverat byggnaderna inom vårdsektorn.

– Vi har förnyat hela sjukhusområdet och äldreboenden, och nu börjar vi på med att renovera hälsocentralen.

Förutom i nyrenoverade byggnader för hela hälsosektorn har staden också investerat i att bygga ut daghem och skolor.

– Skuldbördan har stigit markant, men Närpes har en jättebra ekonomi idag. Därför har det varit möjligt. Men när alla de här byggnaderna är klara måste man se till att stanna av investeringarna.


Orubblig företagaranda

Som kommunens styrkor lyfter Olav Sjögård fram företagarandan och föreningsverksamheten.

– Vi har en sysselsättningsgrad som är 83–84 procent, när man i hela landet strävar efter 75 procent. Det visar på att Närpes är en bygd där alla jobbar framåt.

Den stora arbetskraftsinvandringen ser Sjögård som väldigt positiv för staden. Han påpekar att Närpes satsat mycket på integreringen.

– Det är absolut ingen lätt sak, men vi har blivit bättre och bättre. Nyligen har vi godkänt en handlingsplan för tvåvägsintegration i stadsstyrelsen. Det innebär att de som kommer hit ska integreras, men också att vi gamla Närpesbor ska integreras med dem – att vi allihopa ska känna oss delaktiga.

Olav Sjögård tycker att både tjänstemän och förtroendevalda i Närpes är måna om att försöka sprida positiv energi. Samma linje ser han också i staden överlag.

– Den positiva framtidstron är det bästa. Det är den som för ett samhälle framåt. Jag tycker faktiskt att vi har lyckats med det i Närpes!


Vad tänker du på när du hör ordet påsk?

– När jag hör påsk tänker jag på skärtorsdagskvällen. Den var viktig i mitt barndomshem. Då var mina föräldrar alltid i kyrkan, och det sitter kvar djupt också hos mig. Likaså var långfredagen en speciell dag under hela min uppväxt. Då skulle det vara lugn och ro. Det sitter i, fast jag är 70 år idag.

Text: Pian Wistbacka