Mira Soukka vill väcka tankar, inte komma med pekpinnar i miljötänket.
Mira Soukka vill väcka tankar, inte komma med pekpinnar i miljötänket.

Våra små val gör skillnad

Borgå.

– Om vi tänker att det vi själva gör inte har någon betydelse så gör ingen något för miljön, säger Mira Soukka. Enkla val har betydelse. Ekofastan är här!

18.2.2021 kl. 11:43

Årets ekofasta, evangelisk-lutherska kyrkans återkommande fastekampanj, har i år temat ”Vårda vattnet!” I Borgå uppmärksammas detta på olika sätt.

– Vi försöker ge Borgåbor konkreta tips på hur man kan vårda vattnet och ta hänsyn till miljön, säger Mira Soukka som är miljöansvarig vid Borgå kyrkliga samfällighet.

Det är inte alltid det lättaste att hålla människors intresse uppe för miljötänk.

– Vi försöker ge tips och väcka tankar, inspirera och informera på ett trevligt sätt och utan en krävande ton.

– Vattentema passar bra för Borgå. Vi hoppas att Borgåborna har intresse för att ha en ren å och rent vatten att simma i. Närheten till Östersjön och församlingens lägergård på Pellinge har också betydelse i sammanhanget.

Ekofastan kommer mest att synas på sociala medier, där man kan hålla utkik efter information och inspiration.

– Men olika miljöteman kan också tas upp inom exempelvis ungdoms- och barngrupper.

Både den svenska och finska församlingen kommer att ha temaveckor under fasteperioden.

Exempel på teman under de här veckorna är att vårda våra vattendrag, stillhet och att gå ut i naturen, en vegetarisk vecka, att minska matsvinnet, ge immateriella gåvor, samla upp skräp och en ansvarsfull klädkonsumtion.

Alla de här områdena har koppling till vårt vatten.

– Det går till exempel åt mycket vatten i klädproduktion. Skräp som slängs på marken hamnar ofta i våra vattendrag. Och gamla mediciner ska man föra till apoteket i stället för att spola ner dem. När det gäller mat kan vi tänka på att äta mer ansvarsfullt fångad fisk, säger Soukka.

Ingen är perfekt

Mira Soukka försöker tänka och leva så ekologiskt hon kan.

– Jag är inte alls perfekt, men jag vill vara med och rädda världen själv också.

De små valen har betydelse.

– Om vi tänker att det vi själva gör inte har någon betydelse så gör ingen något för miljön.

Det finns saker som inger henne hopp i miljöengagemanget.

– Jag såg filmen ”I am Greta”, som handlar om Greta Thunberg, och det var väldigt inspirerande att se hur mycket unga intresserar sig för miljön! Hur de verkligen vill få beslutsfattare att reagera och agera.

TIPS PÅ GRÖNA VAL

 • Testa en vegetarisk rätt!
 • Överväg om du behöver nya kläder eller om du kan lappa det du redan har! Handla gärna inhemska plagg.
 • Handla klokt så du undviker matsvinn. Ta vara
  på rester!
 • Att sortera sopor är ett enkelt sätt att bidra till vår miljö. Ta gamla mediciner till apoteket!
 • Prioritera ansvarsfullt fångad fisk!
 • Ekofastan infaller 17.2.–3.4.2021.
 • Håll utkik på bl.a. Borgå svenska domkyrko-
  församlings Facebooksida och webbplats för inspiration och information.
Ulrika Hansson