Människor lär tycka att jag är social, men jag har också en introvert sida som fått ta plats det senaste året, säger Sara Grönqvist.
Människor lär tycka att jag är social, men jag har också en introvert sida som fått ta plats det senaste året, säger Sara Grönqvist.

I samtalet får du stå i centrum

pargas.

Sara Grönqvist sitter hemma i Pargas och jobbar på distans med att koordinera Kyrkans samtalstjänst. – När vi får prata om oss själva mår vi bättre.

5.2.2021 kl. 10:45

I tio år jobbade Sara Grönqvist som präst i Pargas, nu ansvarar hon sedan några år tillbaka för Kyrkans samtalstjänst – det vill säga för själavårdade samtal på telefon och på nätet.

– När jag började på Samtalstjänsten fick jag se kyrkan ur ett helt nytt perspektiv.

Under sina år som präst i Väståboland lärde hon – åtminstone i viss mån – att känna församlingen.

– Jag lärde känna församlingsborna och de lärde känna mig, jag kände mig välkommen. Alla församlingar har sina egna traditioner, och jag fick växa i och lära mig Väståbolands.

I Samtalstjänsten lärde hon känna en större och spretigare församling – och får jobba med frivilliga från många olika håll.

– Det är roligt att se vilken fantastisk kunskap som finns ute i våra församlingar. Alla har olika behov och traditioner, för vårt förhållningssätt till kyrkan varierar mycket, men Gud förenar.

Inte terapi utan medmänsklighet

I sitt nuvarande jobb arbetar hon för att se till att det finns samtalsstöd på svenska för alla som behöver det. Det handlar om en telefonservice som är öppen varje kväll, en nätjour som tar emot nätbrev och en chatt som är öppen fyra kvällar i veckan.

– Det handlar om att finnas till som samtalspartner, att kunna dela sina känslor.

Ensamhet är ett stort problem i vårt land.

– Ensamheten leder till problem som är minst lika destruktiva som tobak. När alla andra stänger är det bra att det finns något ställe att ringa till för att sätta ord på sina känslor och funderingar.

Det kan handla om att man inte har någon att prata med, eller om att man behöver få avstånd till någon eller något.

– Jag brukar säga att det inte handlar om terapi utan om medmänsklighet. Det finns saker vi inte kan prata om med vår partner eller våra vänner. Vi kanske skäms för dem, kanske känns de absurda. Vi behöver någon annan.

Statistiken över fjolårets samtal visar att samtalen oftast handlar om att prata för att stärka sitt eget välbefinnande.

– Alla vill vi ju prata om oss själva. Och ringer du till Samtalstjänsten får du prata om dig själv, för det är du som står i centrum. Jag tycker att det är en väldigt tröstande tanke.

Samtalen ökade kraftigt

Även om samtalen ökat kraftigt under coronatiden handlar de inte om coronapandemin. De som ringer vill fundera kring livet, kring sin vardag – och på sina relationer.

– Jag tänker att när jag får prata om mig själv blir jag – i mitt fall – en bättre mamma, en bättre kollega, en bättre präst. När jag fått prata av mig någon annanstans behöver jag inte hela tiden sätta mig själv i centrum hemma vid matbordet.

Under fjolåret ökade mängden samtal längs hela året, särskilt på hösten.

– Samtalen handlade om lite tyngre ämnen och det var mer destruktiva tankar. Jag tror att det har att göra med att vi alla börjar känna oss kraftlösa i vardagen, och har tappat lite av vårt hopp.

De som svarar är frivilliga från Agricola församling i öster till Åland och Jakobstad i väster. Men det behövs fler!

– Vi har inte väldigt många som har samtalsjour från området Åboland-Åland. Är du intresserad av att ställa upp som frivillig en gång per månad? Ta kontakt med mig! säger Sara Grönqvist (sara. gronqvist@evl.fi).

Sofia Torvalds