Harriet Kolehmainen, i orange halsduk, spelar rollen som djävul i passionsspelet Via Crucis. Till höger Jesus som i år spelas av skådespelaren Panu Haavisto.
Harriet Kolehmainen, i orange halsduk, spelar rollen som djävul i passionsspelet Via Crucis. Till höger Jesus som i år spelas av skådespelaren Panu Haavisto.

På påskafton får publiken följa med Jesus under hans sista timmar i livet på Senatstorget

Helsingfors.

Harriet Kolehmainen är en av över 50 medverkande i passionsspelet Via Crucis som uppförs på Senatstorget på påskafton. ”Föreställningen är för alla nyfikna som är öppna inför nya upplevelser.”


15.3.2024 kl. 14:11

Korsvägen, Via Crucis, bygger på den medeltida europeiska traditionen med passionsspel. På påskafton får publiken följa med Jesus under hans sista timmar i livet. I många år har passionsspelet varit uppbyggt i form av en vandring genom Kronohagen, i år fungerar undantagsvis endast Senatstorget och domkyrkans trappor som scen på grund av Ständerhusets renovering. Uppsättningen, som är Finlands största teaterföreställning, involverar både proffs och ett stort antal frivilliga. Harriet Kolehmainen deltar för andra året.

– Det är inspirerande att få vara med och se hur en så stor produktion byggs upp med så många detaljer och ett utmanande repetitionsschema. Dessutom får man träffa en massa olika sorters fascinerande människor, och det är livets rikedom för mig.

Gemenskap, både i framförandet och produktionen, har genom tiderna varit ett av de viktigaste värdena bakom produktionen. Som bas verkar en ekumenisk förening, Via Crucis

– Ristin Tien Tuki ry, där bland annat Helsingfors ortodoxa församling, den katolska Heliga Henriks församling och Helsingfors ekumeniska råd ingår.

– Vi är mer än 50 personer som repeterar ihop, så det är ett riktigt stor gäng med människor från vitt skilda sammanhang och med olika yrken.


Vem ska komma och titta på Via Crucis?

– Spektaklet är till för alla som är nyfikna och öppna inför nya upplevelser, oavsett vilken religion du tillhör. Musiken är förtrollande – du behöver bara ett hjärta för att lyssna, säger Harriet Kolehmainen.


Syntolkning av ett spektakel

Tillgänglighet är viktigt för produktionsgruppen. Via Crucis syntolkas på både finska och svenska.

– Det är väldigt annorlunda att syntolka en föreställning som den här jämfört med till exempel teater eller film. I vanliga fall sitter jag i lugn och ro någonstans bakom scenen, men här är det tusentals människor på plats och vad som helst kan hända, säger Pipsa Toikka som förberett syntolkningen av Via Crucis.

Att syntolka innebär att göra föreställnigen tillgänglig för personer med synnedsättning. Hon beskriver bland annat hur skådespelarna ser ut, deras miner och rörelser.

– Utmaningen som syntolkare är att hålla sig innanför verkets gränser och inte beskriva händelserna för mustigt. Upplevelsen och tolkningen av föreställningen ska fortfarande ligga hos mottagaren.

Den som vill ha syntolkning kan komma till domkyrkans krypta cirka 30 minuter innan föreställningen börjar. Ingång från Kyrkogatan.


Via Crucis på Senatstorget

– Lördag 30.3 kl. 21–22.30

– Text: Anna-Mari Kaskinen, musik: Pekka Simojoki

– Föreställnigen framförs på finska.

– Efter föreställningen kan man delta i påsknattens mässa i domkyrkan.

– Ingång är via kryptans dörrar från Kyrkogatan eller från Senatstorgets sida efter Via Crucis-föreställningen.

Text: NINA ÖSTERHOLM