I sommar leder Maria Sundblom Lindberg och Mikaela Albäck workshop på församlingarnas
familjeläger i Helsingfors. 
De erbjuder Mini-Nepsy 
utbildning för både pedagoger och föräldrar.
I sommar leder Maria Sundblom Lindberg och Mikaela Albäck workshop på församlingarnas familjeläger i Helsingfors. De erbjuder Mini-Nepsy utbildning för både pedagoger och föräldrar.

ADHD – Stå på dig och sök hjälp i tid!

Helsingfors.

Kanske har du ett utmanande barn – eller kanske har du själv utmaningar som kunde hänga ihop med ADHD? – Kyrkan har ett enormt ansvar i att möta de här barnen, säger Maria Sundblom Lindberg och Mikaela Albäck, som leder en lägerworkshop om ADHD.

3.5.2023 kl. 08:00

Om du är vuxen och har ADHD kan du känna dig misslyckad, oorganiserad – och utbränd. Har du ett barn med ADHD kan du känna att du dirigerar ditt barns liv – men ändå inte räcker till. Är du ett barn med ADHD gör du ditt bästa, men kan ändå känna att ribban faller varje gång just du ska över den,

– Församlingarna möter de här barnen hela tiden i eftisverksamhet, klubbverksamhet och i konfirmandarbetet. Föräldrar till barn med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) berättar inte alltid om sina barns utmaningar innan konfirmationslägret och många har inte önskemål och krav på hur undervisningen borde vara för just deras barn. Jag tror absolut att en dålig konfirmandupplevelse korrelerar med att man senare i livet väljer att lämna kyrkan, säger Maria Sundblom Lindberg, präst, psykoterapeut och mamma till barn med ADHD-diagnos.

Mikaela Albäck, ICF-coach och mental tränare med yrkeslärarbehörighet och med egen erfarenhet av barn med ADHD, påpekar att en till två barn i en grupp på tio har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

– Men det är inte bara de som påverkas: deras vänner påverkas också. Och vännernas föräldrar. Många av oss har erfarenheter av att andra vuxna blir irriterade på våra barn: Varför är x så hopplös, varför är x alltid sen och så glömsk?


Ingen ”modediagnos”

Deras mål med workshopen vid sommarens läger är att föräldrar ska få stöd och kunskap – och att kunskapen om utmanande barn ska öka hos alla.

De irriteras av tanken att ADHD skulle vara någon sorts ”modediagnos”.

– ADHD är något som har funnits i medicinsk litteratur sedan 1600-talet och det finns en massa evidensbaserad forskning kring det. Klart att det inte löser sig bara med att vi medicinerar bort det: det måste finnas stödformer och ett brett kunnande om vad det handlar om, säger Maria Sundblom Lindberg.

Forskningen visar bland annat att omedicinerad ADHD tenderar att leda till samsjuklighet som depression och missbruk. Samtidigt lever vi i ett samhälle där det är mycket lätt att få en depressionsdiagnos och depressionsmedicin.

– Men det är väldigt svårt att få en ADHD­diagnos och ADHD-medicinering, konstaterar Mikaela Albäck.

I Sverige är snittåldern för diagnos 28 år för flickor och 17 för pojkar. I Finland är den ännu högre. Det är många som presterar och kompenserar för sina utmaningar så att de aldrig upptäcks.

– Många vuxna med ADHD har en partner eller föräldrar som hjälpt, påmint och gjort det som en person med den utmaningen inte klarar av och på det sättet har många saker ändå ordnat sig, till exempel räkningar och barnens hobbyn. Ett högfungerande barn med ADHD som har högfungerande föräldrar kan gå igenom hela skolan med någon som väcker, packar väskan och håller reda på läxorna.


Finns det stöd att få för föräldrar till barn med ADHD?

– Man behöver läsa på, men också tänka på hur man ska orka själv. Man behöver inte vara en superförälder utan får sänka tröskeln för att söka stöd och hjälp när den egna orken tryter. Hjälp finns att få, men tyvärr måste vi ännu stå på oss lite extra för att få den. Därför behöver vi föräldrar också stöda och hjälpa varandra, men också kommunerna och välfärdsområdena måste ta sitt ansvar, säger Mikaela Albäck.

– De flesta jag träffar i mitt jobb har inte blivit informerade om stöd för ADHD och inte sökt stöd. Har du en ungdom som går i rehabiliterande psykoterapi kan du till exempel få 20 gånger föräldrahandledning. Föräldrar och nätverk måste inkluderas i vården från dag ett, säger Maria Sundblom Lindberg.


18–20.8 Familjeläger 1 & 25–27.8 Familjeläger 2

Fira en avslappnad helg på läger tillsammans med Johannes, Matteus och Petrus församling. Familjer av alla slag är välkomna! Också mor- och farföräldrar, faddrar m.fl.

Grillkväll, bastu, pyssel och barnprogram – en skön helg med innehåll som hela familjen kan göra tillsammans. För vuxna även eget parallellprogram med diskussion, musik, motion m.m.

Lägeravgift: vuxna 50 euro, barn 2–17 år 30 euro, gratis för under 2 år. Anmälningar senast 7.6 till catarina.barlund-palm@evl.fi eller helena.hollmerus@evl.fi.Det här kan gälla dig som har ADHD

ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kan
synas så här:

* Du har många tankar och idéer på samma gång.

* Du har svårt att börja med och avsluta uppgifter.

* Du har svårt att följa långa instruktioner.

* Du har svårt att passa tiden.

* Du har svårt att hålla ordning.

* Du glömmer ofta bort saker.

* Du tappar ofta bort saker.

* Du skjuter ofta upp sådant du behöver göra tills det är för sent.

* Du har svårt att sova och kanske vänder på dygnet.

Text: Sofia Torvalds