I musikleken handlar miljöfostran i första hand om att förundras inför skapelsen. I början av sångstunden sjunger gruppen också igenom alla deltagarnas namn – vi är ju en del av allt vackert som Gud skapat.
I musikleken handlar miljöfostran i första hand om att förundras inför skapelsen. I början av sångstunden sjunger gruppen också igenom alla deltagarnas namn – vi är ju en del av allt vackert som Gud skapat.

Allt ljus på miljön i Johannes

Johannes.

Miljöarbetet genomsyrar på ett nytt sätt verksamheten i Johannes församling. I höstas fick församlingen en ny miljögrupp, som har utarbetat en miljöplan för församlingen.

23.3.2023 kl. 09:00

HELSINGFORS – Som församling behöver vi vara med i det här, vi ska ta hand om Guds skapelse, säger småbarnspedagog Helena Hollmérus, initiativtagare till miljögruppen.

Församlingen deltar i samfällighetens miljöarbete för miljödiplom från och med 2023, med en plan för fem år åt gången.

– Jag ville därför sätta igång med gruppen och planeringen i höstas, fast jag visste att det skulle betyda mycket arbete. Det var viktigt att få till stånd ett enkelt och tydligt program i några punkter, som är lätt att följa.

Roligt med skrot

Miljöfostran är en viktig del i miljöprogrammet. Helena påpekar att man redan ägnat sig mycket åt miljöfostran i den dagliga barnverksamheten, men att det hela i år kulminerade i en temavecka vecka 10. Både på eftisarna, i familjecaféerna och på fritids har miljön behandlats extra mycket under veckan.

– Det är bra att som ledare utmana sig själv att hitta nya aspekter att ta upp.

Barnen har bland annat pratat om vad de tänker på när de hör ordet miljö. Naturen, att man inte ska skräpa ner och cirkulär ekonomi i olika former är sådant som kommit upp.

Och barnen har föga förvånande massor av idéer. Eftisledare Marianne Lundström berättar om hur kreativa barnen till exempel är i fråga om att hitta sätt att återanvända skrot.

– Två små burkar för fond blev till exempel till ett par dimmiga glasögon som barnen länge lekte blindbock med, under glada skratt.

Hon poängterar att det är viktigt med leksaker som inte är så färdiga, så man själv får hitta på och utvecka.

– Det är bra för fantasin och kreativiteten.

Vill sprida hopp

Var kommer det vackra ifrån, sjunger barnen med Alice Tegnérs ord medan de jagar såpbubblor i musikleken. I musikleken handlar miljöfostran i första hand om att förundras inför skapelsen.

– Vi sjunger mycket om djur, med olika läten och humör, säger ledare Stella Wahlström.

I början av sångstunden sjunger gruppen också igenom alla deltagares namn – alla blir sedda. Det börjar med dig och mig – vi är ju också en del av allt vackert som Gud skapat.

Helena poängterar att infallsvinkeln är viktig i samtal med barn.

– Vi kan och vill inte förmedla domedagsstämningar, vår uppgift är att sprida hoppet: Det finns fiffiga människor i världen som kan hitta på allt möjligt bra, och det kommer fler människor hela tiden. Kanske blir det rentav du som en dag kommer på hur vi ska lösa vårt problem med miljön! Vi vill ge barnen hopp.

En annan viktig punkt i miljöprogrammet är miljökommunikationen, som vid många tillfällen går hand i hand med miljöfostran.

– Här har vi en stor möjlighet att visa vad vi står för, ta del i samhällsdebatten och påverka, men framför allt synliggöra allt vi gör i församlingen och förmedla värderingar. Med temaveckan till exempel har vi också nått hem till vårdnadshavarna med foton och berättelser om det vi gör.

Miljöprogrammet presenteras i sin helhet från
kl 19 lördagen den 25.3 i Johanneskyrkans krypta. Det blir även servering och en introduktion till ljusmässan, som äger rum kl 20.30 i
Johanneskyrkan, i samband med Earth Hour.

Text: ULRIKA LINDBLAD