"Jag gillar idén med att förbereda sig ordentligt inför påsken"

Helsingfors.

Mathias Sandell gillar den gamla musiken som hör ihop med stilla veckan inför påsk. Han är musikmagister från Sibelius-Akademin och vikarierar som kantor i Petrus församling.

23.3.2023 kl. 08:43

– I år kommer vi att hålla flera korta andakter med bara textläsning och musik inför påsk, så det blir mycket musik i Petruskyrkan i vår. Jag gillar idén med att förbereda sig ordentligt inför påsken, det ger en viss effekt att lägga ner mycket tid inför vad som ska komma.

– Flera av psalmerna i stilla veckan är skrivna i de gamla kyrkotonarterna, så de är lite mer krävande att sjunga, men jag gillar själv dem mycket. Jag kommer också att spela olika stycken som man bara kan lyssna till och söka lugn i.


Stilla veckans andakter mån 3.4–ons 5.4 kl. 19 på Skogsbäcksvägen 15. Skärtorsdag 6.4 kl. 18 Nattvard och andakt i Munksnäs kyrka och kl. 19 i Åggelby gamla kyrka.

Text och foto: NINA ÖSTERHOLM