Ulrik Sandell förordar höjd skatt för att stadga upp svensk kyrka i östra Helsingfors.
Ulrik Sandell förordar höjd skatt för att stadga upp svensk kyrka i östra Helsingfors.

Utredare: Ingen mening med Matteusfusion

Helsingfors.

Den vacklande ekonomin i Matteus församling i Helsingfors blir inte bättre av att svenska församlingar i huvudstaden fusioneras. Driv på att höja skatte­öret i stället, föreslås i en rapport till domkapitlet.

6.10.2022 kl. 15:04

Matteus församling som verkar i östra Helsingfors har omkring 4 900 medlemmar och 12 anställda. Det ekonomiska underskottet för i år väntas bli närmare 190 000 euro. Det har lett till en diskussion om att de tre svenska församlingarna i huvudstaden, Matteus, Petrus och Johannes församlingar kunde fusioneras.

I en rapport som kontraktsprosten Ulrik Sandell har lämnat in till domkapitlet avråder han från fusionen. I stället rekommenderar han att driva på att Helsingforsförsamlingarna skulle höja sitt kyrkoskatteöre från nuvarande 1,00 procent till 1,05 vilket skulle lätta upp ekonomin.

Inom Helsingfors samfällighet befaras det ändå allmänt att en höjd kyrkoskatt skulle leda till att flera skulle skriva ut sig ur kyrkan.

Genom en treårig plan för att öka intäkterna bland annat genom Matteus församlings internationella arbete och dess populära konfirmandverksamhet anser utredaren att man kunde förbättra ekonomin i församlingen. Domkapitlet har gett Ulrik Sandell i uppdrag att under hösten göra tilläggsutredningar.

Församlingen saknar för tillfället ordinarie kyrkoherde sedan Stefan Forsén i april i år sade upp sig och fortsätter sitt arbete vid Helsingfors samfällighet. Tillförordnad kyrkoherde till årets slut är Helene Liljeström.

Utredaren Ulrik Sandell är till vardags kyrkoherde i Grankulla svenska församling.

Jan-Erik Andelin