Höstdagarna är ett återkommande, stort ungdomsevenemang som varje år samlar hundratals ungdomar för gemenskap, verkstäder, mässa, musik och chill.
Höstdagarna är ett återkommande, stort ungdomsevenemang som varje år samlar hundratals ungdomar för gemenskap, verkstäder, mässa, musik och chill.

Vill se gemenskap över åsiktsgränser

HÖSTDAGARNA.

Höstdagarna hör till de större ungdomsevenemangen i Borgå stift och lockar varje år hundratals deltagare.
– En av de bästa sakerna med Höstdagarna är att det för samman människor med olika bakgrund och åsikter, säger Patricia Högnabba.


28.9.2022 kl. 06:00

Höstdagarna arrangeras av Förbundet Kristen Skolungdom (FKS) och har ordnats i olika former sedan 1950.

– Jag tycker vi kom bra igång redan ifjol då det var första gången efter coronapausen. Deltagarnatalet var i stort sett på en normal nivå och vi var nöjda att det inte blev någon svacka, säger förbundssekreterare Patricia Högnabba.

Ifjol låg deltagarantalet på lite över 400 ungdomar.

– Genom åren har det gått lite i vågor. Då jag började på FKS för cirka 20 år sedan var Höstdagarna i en liten svacka med knappa 200 deltagare. Något år i början på 2010-talet var vi över 1000 deltagare medan det normala deltagrantalet de senaste åren landat någonstans där mellan 500 och 600 ungdomar från runtom i hela svenskfinland.

Högnabba säger att planeringsprocessen gått bra även om coronaåren fortfarande spökar lite i bakhuvudet.

– Man märker nog av en viss försiktighet i tanken ännu. Det finns b-planer ifall det av någon orsak skulle behövas och vi har inte trummat ut informationen riktigt lika storskaligt som tidigare.

Stor satsning på programmet

Vad står på programmet på årets Höstdagar? Walter Wallén som suttit flera år i FKS styrelse och varit med och planerat helgen ser fram emot evenemanget.

– Det är fint att få vara med och planera för andra människor tillsammans med andra.

Wallén berättar att det satsats mycket på programmet i år.

– Vi har till exempel en musiker från Holland, Rivelino, som kommer att uppträda och också hålla ett litet tal. Sen kommer vi att ha teater Taimine som framför pjäsen ”Knock out”, Ulrika ”Ullis” Mylius som talar om psykisk ohälsa och så medverkar biskop Bo-Göran Åstrand i söndagens mässa.

Wallén hoppas också på värdefulla verkstäder och lyfter särskilt fram Laleh-musikalen som Daniel Jakobsson skrivit enkom för Höstdagarna.

– Den framförs av deltagarna på söndagen, det är alltså samtidigt både en verkstad och en programpunkt.

Wallén säger att det bästa med Höstdagarna är att få träffa så många nya människor på en och samma gång.

– Det är intressant att tala med nya människor och hänga med dem om ens för 15 minuter. Man lär känna människor från hela svenskfinland. Jag har i studielivet stött på människor som sett bekanta ut och så har vi kommit fram till att ”ja just det, vi sågs ju på Höstdagarna”.

Gemenskap över gränser

Patricia Högnabba hoppas på att kunna nå så många församlingar som möjligt.

– Målet är förstås att alla församlingar i Borgå stift skulle hitta till Höstdagarna. Södra Finland och Närpes är väldigt välrepresenterat och det skulle vara roligt att ha med flera från till exempel norra Österbotten.

Enligt Högnabba är den största fördelen med samlingar som Höstdagarna och Ungdomens kyrkodagar att det för samman människor med olika bakgrund och åsikter.

– Det är också värdefullt för mindre församlingar i Borgå stift att få en upplevelse av att det finns många kristna ungdomar i svenskfinland och att få känna sig delaktiga i något större sammanhang. Vi har försökt ordna vissa verkstäder som på ett särskilt sätt stöder hjälpledarutbildningen ifall det finns församlingar som inte riktigt har de resurser som krävs.

Walter Wallén hoppas på många deltagare och nya ansikten.

– Jag är där hela helgen. Kom jättegärna och säg hej!

Höstdagarna 2022

  • Ett kyrkligt ungdomsevenemang för hela svenskfinland. Programmet består bland annat av show, café, verkstäder, mässor och musik.
  • Ordnas i Toijala den 4–6.11
  • Arrangeras av Förbundet Kristen Skolungdom sedan 1950.
  • Årets tema är Liv.
  • Årets medverkande är bland annat Rivelino, biskop Bo-Göran Åstrand och Berliner funk.
  • Mer info på www.hostdagarna.fi
Johan Myrskog