Hallå där Ben Fernström!

SALT.

Han talar på Matteus SALT den 13 oktober under rubriken: Alla kan profetera.

28.9.2022 kl. 06:00

– Det profetiska är lite som en ficklampa som man lyser med då man går i en mörk skog. Ljuset uppenbarar det som är dolt i mörkret, både det som är gott och det som inte är det.

Han har de senaste månaderna funderat mycket kring treenigheten och vad det innebär att den helige ande är närvarande i de troende i världen.

– Det är svårt att växa i det profetiska om vi inte förstår att hela treenigheten är involverad och verksam. Genom Jesus har vi fått den helige anden som gåva. Gud vill ha kontakt med alla sina barn och han talar gärna om vi vill lyssna.

Johan Myrskog