Hallå där My Vuori!

skriba.

Hon är förstaårshjälpis på Petrus församlings skribaläger.

20.7.2022 kl. 06:00

– DET HAR varit superkiva! Det bästa har varit gemenskapen och att få ha en liten ledarroll. Den största skillnaden jämfört med att vara konfirmand är att som hjälpis är man på ett annat sätt med och skapar gemenskapen.

Det är också den aspekten av att vara hjälpis som hon känt att hon behövt tänka lite extra på.

– MAN BEHÖVER alltid komma ihåg att ta med och involvera alla som är med på lägret. Och så måste man vara tillräckligt tydlig med instruktioner.

Johan Myrskog