Hallå där Jonatan Gauffin!

fadderskap.

Han har tre fadderbarn som är geografiskt utspridda.

25.5.2022 kl. 06:00

– SOM FADDER kan man ha en speciell plats i barnets liv och vara en annorlunda vuxen. Faddern är kanske inte direkt släkt men hör ändå på ett naturligt sätt till familjen.

Han har själv två söner och tre guddöttrar. Han beskriver en god fadder som omtänksam, där den viktigaste uppgiften många gånger är att be för fadderbarnet.

– JAG TROR det är viktigt att komma ihåg att som fadder vara nådig med sig själv. Tiden man tillbringar med fadderbarnet är oftast mera kvalitativ än kvantitativ. Därför tror jag det är bra att tänka att man är fadder på årsbasis och inte på dagsbasis, speciellt ifall fadderbarnen bor på andra orter än man själv.

Johan Myrskog