I föregående församlingsval 2018, röstade 16 procent av de röstberättigade i Borgå stift.
I föregående församlingsval 2018, röstade 16 procent av de röstberättigade i Borgå stift.

Det bästa sättet att påverka din församling

FÖRSAMLINGSVALET.

På hösten ordnas församlingsvalet där det bestäms vilka som är med och tar beslut i församlingarna under kommande mandatperiod. KP har ställt några frågor till tre personer som varit medlemmar i församlingsrådet den senaste mandatperioden.

27.4.2022 kl. 06:00

Martina Harms-Aalto
JOHANNES FÖRSAMLINGMartina Harms-Aalto. Foto: Johan Myrskog.


1. Varför ska man ställa upp i församlingsvalet?

– Ställ upp om du tycker kyrkan är viktig, oavsett om du är kritisk eller positivt inställd. Det är en unik möjlighet att påverka hur den egna församlingen utvecklas och vilka vägar och stigar den väljer.

2. Vad gör man i församlingsrådet?
– En av de goda sakerna är att man får vara med och fundera ut riktningen för församlingen till exempel genom att fundera på strategiska frågor som hur församlingen ska använda sina resurser, vad man ska satsa på och vilka olika behov som finns.

3. Vad har du lärt dig under din mandatperiod?
– Jag har lärt mig lite mer om tålamod. Beslutsfattarapparater är en bra övning i det. Förändring är en långsam process och inget självändamål. Med det sagt är det otroligt viktigt att ställa frågor som: är vi angelägna för vår omgivning? Obekväma frågor är livsviktiga för att hållas relevant.

4. Varför ska man rösta i församlingsvalet?
– Jag vill gärna vända på det och fråga varför man inte skulle rösta? Ifall du ”bara hör” till församlingen så ställ frågan vad du kan erbjuda församlingen och vice versa. Varför inte utöva din möjlighet att påverka? Eller varför inte ställa upp själv?
– En av de goda sakerna är att man får vara med och fundera ut riktningen för församlingen till exempel genom att fundera på strategiska frågor som hur församlingen ska använda sina resurser, vad man ska satsa på och vilka olika behov som finns.

Jona Granlund
PETRUS FÖRSAMLING

Jona Granlund. Foto: Ulrika Hansson.


1. Varför ska man ställa upp i församlingsvalet?
– Den som sitter i församlingsrådet är med och påverkar jättemycket hur en församling utvecklas, förändras och förbättras och vilken riktning den ska ta i framtiden.

2. Vad gör man i församlingsrådet?
– Man tar beslut som berör församlingen. I praktiken är det mycket frågor som berör ekonomi och personal, vilka saker församlingen ska satsa på och vilka saker man behöver se över och kanske skära ner på.

3. Vad har du lärt dig under din mandatperiod?
– Det mesta sker väldigt långsamt. De som sitter i församlingsrådet vill jobba för att hitta hållbara lösningar men ofta kommer man från olika håll och har olika åsikt om hur dessa lösningar ska se ut. Vi tycker olika i olika frågor men vi kan ändå samarbeta och gemensamt komma fram till vilka saker som är aktuella och viktiga.

4. Varför ska man rösta i församlingsvalet?
– Som församlingsmedlem är det ett konkret sätt att påverka. Man behöver inte vara någon som går i kyrkan varje söndag för att ha en tanke och uppfattning om vad en församling ska vara. Man kan fundera på vad det är man saknar av sin församling och försöka hitta en kandidat som motsvarar ens värderingar och idé om riktning.

Maria Westerling
MATTEUS FÖRSAMLING

Maria Westerling. Foto:

1. Varför ska man ställa upp i församlingsvalet?
– Alla medlemmar är tillsammans församlingen. Vill du vara med och arbeta för att det ska finnas goda förutsättningar för en fungerande verksamhet – då ska du ställa upp i församlingsvalet.

2. Vad gör man i församlingsrådet?
– Vi besluter om fördelningen av budgeten inom de ramar vi fått. Vi godkänner verksamhetsplanen, utvärderar verksamheten och godkänner verksamhetsberättelsen. Och så besluter vi om anställningar. Det är viktigt att det finns folk i församlingsrådet som har god ekonomisk sakkunskap, överlag att rådet består av människor med olika specialkunskaper. Vi arbetar för att evangeliet om Guds kärlek blir synlig både i ord och handling på församlingens område.

3. Vad har du lärt dig under din mandatperiod?
– Man lär sig hela tiden nya saker, det är jättegivande. Om jag skulle lyfta fram något så kanske en viss lyhördhet. Fungerande samarbete kräver också kompromisser för att komma fram till gemensamma lösningar som fungerar.

4. Varför ska man rösta i församlingsvalet?
– Om församlingen är viktig för en ska man absolut rösta. Genom att rösta sänder man också en signal att församlingen behövs.

Johan Myrskog