Lotta Keskinen är kontaktperson för Johannes i församlingsvalet.
Lotta Keskinen är kontaktperson för Johannes i församlingsvalet.

Ett uppdrag för de nyfikna

FÖRTROENDEVALD.

Lotta Keskinen skriver om vikten av att de förtroendevalda är en lika brokig skara som församlingsmedlemmarna, eftersom det då finns goda förutsättningar att utveckla verksamheten.

27.4.2022 kl. 06:00

I NOVEMBER är det församlingsval igen och inför det behöver vi en skara nya och gamla förmågor som kan tänka sig att ställa upp med sitt kunnande för att utveckla vår församling. Många har frågat mig om hurdant kunnande det är som behövs och vem som passar för uppdraget. Vad gör man riktigt som förtroendevald i församlingen?

HELT KONKRET går uppdraget som förtroendevald i församlingen ut på att mötas månatligen för att diskutera och besluta i aktuella frågor. Ärendena kan variera från att till exempel planera rekryteringar, större anskaffningar och användningen av församlingens utrymmen, till budgeten för kommande år. Ibland är ärendena trevliga och ibland är det svåra beslut som ska fattas. Det viktiga i beslutsfattningen anser jag vara att besluten fattas baserat på fakta och tillsammans genom god diskussion bland de förtroendevalda.

JAG TYCKER det är viktigt att komma ihåg att varje församlingsmedlems relation till kyrkan och den egna tron är personlig. Det finns de som deltar regelbundet i gudstjänsten, de som deltar i någon verksamhet såsom babyrytmik eller kör, de som nästan enbart besöker kyrkan i samband med förrättningar, och allt däremellan. När man är i kontakt med församlingen tycker jag det är viktigt att man känner sig välkommen precis som man är. Därför är det också viktigt att de förtroendevalda är en lika brokig skara som församlingsmedlemmarna, eftersom det då finns goda förutsättningar att utveckla verksamheten. Det viktigaste är att man som förtroendevald är intresserad av att lära sig nytt, diskutera med andra och att man vågar yttra sina egna åsikter.

MIN ANDRA period som förtroendevald i Johannes församling och Helsingfors kyrkliga samfällighet börjar så småningom lida mot sitt slut. Det är med värme jag kommer att minnas denna tid, alla nya människor jag lärt känna och allt nytt jag fått lära mig. Att vara förtroendevald i församlingen är ett uppdrag som jag varmt kan rekommendera alla som är lite nyfikna på att göra något nytt!

Lotta Keskinen är kontaktperson för Johannes i församlingsvalet.

Lotta Keskinen