Den nyrenoverade kyrksalen i S:t Jacobs kyrka. Under renoveringen har man velat bevara så mycket som möjligt av den ursprungliga designen.
Den nyrenoverade kyrksalen i S:t Jacobs kyrka. Under renoveringen har man velat bevara så mycket som möjligt av den ursprungliga designen.

S:t Jacobs kyrka är tillbaka

S:t Jacobs kyrka.

S:t Jacobs kyrka på Drumsö har precis blivit färdigrenoverad och återibruktas på annandag påsk. Johannes församling planerar verksamhet som vanligt även om framtiden ännu är oviss.

13.4.2022 kl. 06:00

Församlingspastor Maria Repo-Rostedt är ivrig över att de nya lokaliteterna tagits i bruk igen.

– Jag är superglad att få vara tillbaka i S:t Jacobs kyrka igen. Jag hade nyligen ett möte med våra kyrkvärdar och de uttryckte också en stor glädje och sa att det är underbart att vara tillbaka i ”egen kyrka”.

Också eftisbarnen har varit väldigt nöjda med lokalerna.

– Jag besökte eftiset häromdagen och barnen uttryckte att de trivs jättebra i de nya utrymmena, säger Repo-Rostedt.

Stor festgudstjänst

S:t Jacobs kyrka återibruktas på annandag påsk med festmässa där bland annat Borgå stifts biskop Bo-Göran Åstrand kommer att medverka.

– Vi hoppas att många Drumsöbor vill delta. Det här är en ”en gång i livet-upplevelse” för alla åldrar. Mässan har förberetts i flera olika grupper. Till exempel eftisbarnen har skrivit tack- och förböner som kommer att ingå i mässans förbön och haft möjlighet att delta i en gudstjänstgrupp där de bland annat fått öva olika uppgifter de kan bidra med under gudstjänsten.

Efter gudstjänsten ordnas ett festligare kyrkkaffe där man kan sitta tillsammans och prata och, om man så vill, också bekanta sig närmare med de nyrenoverade lokaliteterna.

– Från och med återibruktagningen kommer vi att precis som före renoveringen fira högmässa här på söndagar klockan 10 under våren. På sommaren har vi tidigare år ordnat sommarcafé med andakter och kommer att fortsätta med det under onsdagar.

Helsingfors största kyrkobyggnad

Renoveringen av S:t Jacobs kyrka inleddes 2019. Anna Puisto på Verstas Architects var huvuddesigner och beskriver kyrkan som ett intressant projekt.

– För en arkitekt är det alltid speciellt med skyddade byggnader. Det här råkar dessutom vara Helsingfors största kyrkobyggnad, vilket gör den både massiv och ståtlig, men jag tycker på samma gång att den är trivsam.

Hon berättar att kyrkan var i ett sådant skick att den mer eller mindre behövde renoveras från grunden.

– Under renoveringen fokuserade vi främst på användarvänlighet. Särskilt klubbutrymmena behövde ses över och även husets tekniska aspekter behövde förnyas. Men i övrigt gjorde vi så lite som möjligt för att inte förlora den ursprungliga känslan i byggnaden.

Puisto gläds över att Helsingfors kyrkliga samfällighet valde att satsa på renoveringen av Drumsö kyrka/S:t Jacobs kyrka.

– I och med renoveringen tror jag att vi lyckades rädda kyrkobyggnadens framtid. På grund av sparkraven under de kommande åren försvinner förmodligen en del andra 50-talskyrkor som är i dåligt skick.

Oviss framtid

Trots glädjen över de nyrenoverade lokaliteterna är det i skrivande stund osäkert huruvida Johannes församling på sikt kommer att behålla dem.

Församlingspastor och tf kyrkoherde Johan Terho berättar att församlingsrådet i Johannes inte ännu beslutat huruvida man kommer att behålla lokaliteterna i S:t Jacob och i så fall hur länge.

– Det är församlingsrådet och kyrkoherden som i slutändan beslutar om fortsättningen för S:t Jacobs kyrka. Vi har med säkerhet utrymmena under hela 2023 och planerar verksamheten utifrån det. Ifall vi från och med 2024 inte har dem längre blir vi bara tvungna att anpassa oss.

– Onsdagen den 4 maj kommer det att ordnas en diskussion om S:t Jacobs kyrkas framtid och dit får man komma och ställa alla frågor man funderar över. Kyrkoherde Johan Westerlund kommer att vara på plats och svara på frågor, säger Maria Repo-Rostedt.

Johan Myrskog