Viivi Suonto önskar att fler unga fick upp ögonen för möjligheten att få hjälp via diakonin.
Viivi Suonto önskar att fler unga fick upp ögonen för möjligheten att få hjälp via diakonin.

Tveka inte att ta kontakt

diakoni.

Diakoner har tystnadsplikt och finns till för att hjälpa människor med olika behov. De påminner om att ta kontakt ifall du har något behov eller bara vill prata med en annan människa.

19.1.2022 kl. 11:52

– Det är ganska vanligt att man upplever att hela livet måste krisa, att allt måste krascha och att man måste nå absoluta botten för att söka hjälp hos diakonin. Men man behöver inte mista allt innan det går att få hjälp, säger diakon Viivi Suonto.

Hon betonar att olika saker till och med kan gå snabbare via diakonin än via övriga instanser.

– Så långt det är möjligt försöker vi själva hjälpa till, annars skickar vi personen vidare till rätt ställe för att få den hjälp den behöver. I och med att vi har samarbete och kontakt med och till andra instanser och vet vart man ska vända sig kan det vara skönt att diakonin åtminstone är första steget på väg mot den hjälp man behöver.

Också unga behöver hjälp och stöd

Viivi Suonto jobbar i Johannes församling. Till hennes tjänst hör ett särskilt fokus på ungdomar och unga vuxna.

– Diakoni är traditionellt något som förknippas med äldre personer och inte så mycket med unga. Genom ett projekt har jag fått möjlighet att göra en satsning och jobba för att fler unga som behöver hjälp ska hitta till diakonin.

I praktiken har det betytt att hon har besökt olika universitetscampus tillsammans med studentprästen.

– De flesta unga vet inte om att det finns möjlighet att söka hjälp för olika saker hos diakonin, säger hon.

Suonto understryker att unga vuxna och studerande behöver lika mycket stöd som vilka andra åldersgrupper som helst.

– Det kan handla om ekonomiska svårigheter eller bara om ett behov av att få prata ut med någon som lyssnar.

Tycker du att den här åldersgruppen har börjat hitta till diakonin?

– Mer och mer. Jag har haft över 50 personer som hört av sig. Några har bara kommit och kollat läget men flera har kommit flere gånger. Under pandemin har det helt klart uppstått en situation där studerande är frustrerade och besvikna över att inte känna att man klarar av att studera på distans. I Helsingfors verkar det också finnas en större tendens än på andra ställen att bli ensam med sina tankar.

Finns det något särskilt du vill hälsa till den här åldersgruppen?

– Våga ta kontakt! Det finns inget problem som är för stort eller litet. Vi diakoner har tystnadsplikt och du missar inte annat än en timme av ditt liv med att ta kontakt. Vi har som sagt samarbete med så gott som alla instanser och kan enkelt skicka vidare ifall vi själva inte kan hjälpa.

Via församlingarnas hemsidor hittar du kontaktuppgifter till en diakon. Det går bra att ringa eller att skicka e-post.

Johan Myrskog