Hallå där Bo-Göran Åstrand!

biskopsvisitation.

I början av oktober kan man stöta på biskopen i skolor och församlingsverksamhet på Matteus område.

29.9.2021 kl. 06:00

– Skolbesöken är skojiga, de brukar få karaktären av fråge- och diskussionsstund. Eleverna brukar fråga vad jag gör som biskop och jag får också tillfälle att fråga dem om deras vardag.

Biskopsvisitationen är en flera hundra år gammal tradition som tidigare var en inspektion men som numera handlar om att stöda församlingen.

– Öppenheten i diskussionerna är en styrka. Jag ser mig och de andra från domkapitlet som ett bollplank, de som jobbar i församlingen vet och kan sin församling.

Skolbesök i skolor i östra Helsingfors 1.10, medverkan i Thinkshow 2.10 och högmässa 3.10 i Matteus församling.
3–5.12 är det biskopsvisitation i Petrus församling.

Erika Rönngård