Maria Repo-Rostedt leder Stillhetens yoga i Johannes församling och Anne Sundqvist deltog i våras.
Maria Repo-Rostedt leder Stillhetens yoga i Johannes församling och Anne Sundqvist deltog i våras.

Stillhetens yoga – mera bön än gymnastik

KRISTEN YOGA.

Stillhetens yoga i Johanneskyrkan erbjuder en möjlighet att varva ner, ta med kroppen i bönen och öppna sig för Guds närvaro.

18.8.2021 kl. 06:00

Stillhetens yoga står på tre ben: kroppen, sinnena och andligheten. I varje stillhetens yoga-övning finns de här tre aspekterna med, säger Maria Repo-Rostedt som är församlingspastor i Johannes församling och leder yogaövningarna.
Det kan till exempel se ut så här: Repo-Rostedt har tagit med psalmen Vi sträcker våra händer fram i några yogaövningar. Först har hon visat rörelserna till hela psalmen och förklarat symboliken i rörelserna – hur händerna är tomma skålar och armarna sträcks mot Gud. Till sist har alla gemensamt gjort rörelserna till psalmen.

I Stillhetens yoga ingår inte bara de fysiska yogaövningarna utan också böner uttryckta med ord och bibeltexter. Stillhetens yoga är inte en träningsform, utan bön där hela kroppen deltar, säger Repo-Rostedt.
– Stillhetens yoga vill inte tvinga någon till något, utan erbjuda en möjlighet att öppna sig för Guds närvaro.

Våra kroppar underbara som de är
Övningarna ger också deltagarna möjlighet att bli vänner med sina egna kroppar.
– Vi är så kroppsfixerade i vår kultur, men de kroppar vi har är underbara precis som de är för att de är skapade av Gud.

Målet är inte heller att göra övningarna på samma sätt som ledaren, utan att hitta ett sätt som fungerar för en själv. Därför passar Stillhetens yoga för alla.
– Känn efter hur det känns i kroppen – vilka tankar och känslor väcker den här övningen? Många gånger sitter känslorna i kroppen också.

Anne Sundqvist deltog i Stillhetens yoga-samlingarna när de ordnades i strömmad version i våras.
– Jag behöver hitta ro i kroppen, så Stillhetens yoga passade mig jättebra.
För henne var det bra att Stillhetens yoga ordnades kvällstid, just när hon och många andra behöver varva ner efter dagen.
– Jag är inte så jätteinsatt i Bibeln, men det blev väldigt skön stämning när Maria Repo-Rostedt läste ur Bibeln, säger Sundqvist.

Sundqvist uppskattar att församlingen erbjudit den här verksamhetsformen.
– Jag går inte i gudstjänsten så ofta, men det här passade mig jättebra. Jag tror Stillhetens yoga gör gott för kroppen och själen. Vi är ofta är för mycket i huvudet och behöver vara mer i kroppen.

Både i sitt arbete som präst och i sitt eget andaktsliv jobbar Repo-Rostedt mycket med texter, till exempel med Bibeln. Att ta med kroppen i andaktslivet har öppnat flera nya dimensioner för henne.

Hon berättar om en övning där man ska stå på ett ben och om hur utmanande den var när hon höll på att återhämta sig efter att ha vrickat foten.
– Då blev det så starkt för mig att Gud når oss bättre i vår svaghet än i vår styrka.

Lite som taizésånger
Det finns de som ifrågasätter om yoga över huvud taget hör hemma i kyrkan, men Repo-Rostedt poängterar att det som Stillhetens yoga hämtat från yogan är rörelserna, inte den österländska religionen.
– Man kan jämföra det med musik, som ju också finns i många olika former. Stillhetens yoga kan jämföras med taizésånger.

I våras ordnades Stillhetens yoga via videolänk, men Repo-Rostedt hoppas att pandemisituationen i höst kommer att tillåta att gruppen samlas på plats i Johanneskyrkan.
Än så länge utreder man möjligheterna att strömma Stillhetens yoga på nätet även om den ordnas på plats i kyrkan. Det skulle i så fall göra det möjligt att delta även för dem som av olika anledningar inte kan göra det på plats.

Stillhetens yoga

  • En kristen yogaform som har utvecklats av sjukhusprästen och retreatledaren Heli Harjunpää under 2000-talet.

  • Stillhetens yoga är ett registrerat varumärke.

  • Ordnas torsdagar 2.9–7.10 kl. 18–19.30 i Johanneskyrkan.

  • Anmälan och frågor riktas till Maria Repo-Rostedt (maria.repo-rostedt@evl.fi) som leder yogan.

  • retreatgården Snoans facebooksida finns ett par Stillhetens yoga-övingar för den som vill bekanta sig med dem.
Erika Rönngård