Lekholmen öppnar för gäster igen

lekholmen.

Helsingforsförsamlingarnas lägerö Lekholmen har inlett säsongen. Efter fjolårets paus är den öppna verksamheten igång igen – det betyder att man får besöka holmen även om man inte är lägerdeltagare.

9.6.2021 kl. 06:00

– Förstås kan det bli restriktioner men vi räknar med att kunna ordna läger på Lekholmen mer eller mindre normalt i sommar, säger Ida-Marie Eklund som är ungdomsarbetsledare i Petrus församling.

Eklund har också ett glädjande besked till alla som saknade Lekholmen i fjol. I sommar har holmen också öppen verksamhet, vilket betyder att man kan besöka Lekholmen även om man inte är lägerdeltagare.
– Holmen kommer att öppna, det går båtar och vi har sommaranställda holmungdomsledare. Det känns skönt att öppna upp, ungdomarna har frågat efter det här.

De svenska församlingarnas lägerö Lekholmen tillhör Helsingfors kyrkliga samfällighet och används av Petrus, Matteus och Johannes församlingar. Till sommarverksamheten hör både läger och så kallad öppen verksamhet. Inom ramarna för den öppna verksamheten kan unga komma ut till ön utan att vara del av ett läger. I fjol höll den öppna verksamheten paus och det var endast de som deltog i konfirmandlägren som vistades på ön, men i år räknar man alltså med att kunna bedriva mer eller mindre normal verksamhet.

För att minimera risken för smittspridning har man ändå vissa säkerhetsföreskrifter.
– Grundprincipen är att lägren hålls åtskilt från varandra och inte har några gemensamma programpunkter, andakter eller måltider. Lägren pågår vid sidan av varandra i egna stugor.
– Den största skillnaden blir för holmborna som tidigare har deltagit i en del av lägerverksamheten men som nu blir sin egen grupp.
I sommar är det också viktigt att man anmäler sig senast dagen innan man tänkt anlända till holmen som holmbo, och att man bara kommer om man är helt frisk.

Ungdomarna längtar efter läger

Förra sommaren var den första med restriktioner på Lekholmen.
– Den efterlämnade ändå en positiv känsla efter lägren. Med tanke på hur osäkert det var veckorna före lägren blev det jättebra. Ungdomarna väntade bara på att få åka på läger, på något som skulle ge dem känslan av normalt liv, och jag har samma känsla i år: ungdomarna längtar verkligen efter att få åka på läger.

Den viktigaste insikten som Eklund tog med sig från förra sommaren var att man inte ska ge upp trots att omständigheterna är svåra.
– Även om vi har speciella omständigheter och behöver ta säkerheten i beaktande för att kunna ordna ett tryggt läger så går det ändå att ordna läger på något sätt.

Gemenskapen var jättefin på de läger jag var med om, speciellt efter den sociala isoleringen under våren.

Petrus församling har valt att skjuta på starten för konfirmandundervisningen och inledde undervisningen först i mitten av maj. Än så länge är det ingen som hört av sig till Eklund med frågor om hur man gör för att ordna trygga läger under denna andra pandemisommar.
– Förra året kom det en del frågor från föräldrarna när situationen var ny för alla, men många föräldrar var ockå väldigt glada över att vi ordnade läger eftersom ungdomarna ser så mycket fram emot dem.

Många hjälpledare

Under vintern är det många unga som valt att gå hjälpledarutbildningen och som också kommer att delta i sommarens läger.
– Vi har lyckan och glädjen att ha väldigt många hjälpledare i alla församlingar i år, och det begränsar övernattningsmöjligheterna för holmborna.

Eklund är inte säker på varför antalet hjälpledare är så stort i år, men spekulerar i att det kan hänga ihop med att fjolårets konfirmandläger var kortare än vanligt.
– Kanske ungdomarna fick en känsla av att vissa saker som hör till skriban blev lite halvfärdiga. Men jag minns också att gemenskapen var jättefin på de läger jag var med om, speciellt efter den sociala isoleringen under våren.

Lekholmen

  • Lekholmen är en ö i Helsingfors östra skärgård.

  • På Lekholmen ordnas lägerverksamhet, öppen verksamhet och program för dagsgäster.

  • På tisdagar är det Barnens tisdag med program för barnfamiljer.

  • På onsdagar ordnas Lekisonsdag med program och grillfest för ungdomar.

  • Aktuell information och båttidtabeller hittar du på lekholmen.wordpress.com.
Erika Rönngård