Benjamin Sandell är församlings­pastor i Petrus församling.
Benjamin Sandell är församlings­pastor i Petrus församling.

Jesus sa att han kom för att ge syn åt de blinda, och vårt dilemma är att vi inte kan se

SYNSÄTT.

"Ger du inte upp utan stannar kvar kanske du kommer att se närvaron som alltid var där."

26.5.2021 kl. 10:00

Är du tillräckligt gammal för att komma ihåg stereogram? Bilderna fulla av färggranna prickar som var populära på 80–90-talet? Bilderna där 3d- figurer hoppa fram om du titta på dem på rätt sätt? Om inte, pausa läsningen nu och googla fram en. Du kommer att tacka mig (eller avsky mig – helt möjligt det också).

Nu kan det verka som en konstig parallell, men jag tror bilderna kan hjälpa oss att förstå någonting om Gud och den värld vi lever i. När jag visar bilden så delar sig människor i regel i två grupper: de som bara ser prickar och de som ser 3d.

Det är kanske inte så annorlunda jämfört med hur vi människor ser på världen idag. En del ser runtomkring och säger prickar, materia är allt jag ser, det finns inget mera här – medan en del tittar på samma värld och mitt i all materia ser den osynliga närvaro som alltid är där, närvaron av Gud.

Guds närvaro? Spelar den roll? Ifall vi är skapta för Hans närvaro, för att uppleva Gud, så spelar det enorm roll. Det är svårt att förklara hur stor skillnad det gör, men om vi tar en bild som Bibeln använder kan man säga att det är som skillnaden mellan att ha en närvarande eller frånvarande far – och jag tror alla förstår vilken skillnad den närvaron gör.

Närvaron från Gud får oss att hitta vår plats här i världen, svarar på frågan vem(s) vi är, och till och med vad vi är tänkta att göra.
Så hur stiger vi in i den? Hur kan vi börja uppleva närvaron av vår himmelske Far?

Stereogrammet hjälper oss här. Jesus sa att han kom för att ge syn åt de blinda, och vårt dilemma är att vi inte kan se. Jesus öppnar våra ögon och ger oss något att se på. Han säger: den som har sett mig har sett Fadern.
Svaret är alltså enkelt men svårt. Även om vi kan uppleva spår av Guds närvaro, genom musik, konst, naturen och relationer så finns det ingen annan plats där det är garanterat än i det Jesus säger: Den som har sett mig.

Jesus är som Guds stereogram och längtar du efter att se Gud så är det bästa råd någon kan ge att stanna upp och ta en lång titt på Jesus (till exempel be att han ska visa sig och läsa om honom) – och ger du inte upp utan stannar kvar kanske du kommer att se närvaron som alltid var där.

Benjamin Sandell är församlings­pastor i Petrus församling.

Benjamin Sandell