Församlingarna prioriterar konfirmandlägren: "Vi måste få träffa dem och de måste få träffa varandra"

konfirmandundervisning.

De vill fixa en meningsfull konfirmandtid och att erbjuda lägergemenskap är en prioritet för församlingarna i Helsingfors. Det blir skriba också i år, även om det kräver en del tålamod, flexibilitet – och att ha en kristallkula skulle inte skada.

2.3.2021 kl. 13:41

Först ut med att inleda årets skriftskola var Johannes församling, som ordnade sin skribastart online i januari.
– Vi tyckte det fungerade okej med tanke på omständigheterna. Inte lika bra som att få träffas fysiskt, inget kan ersätta det, säger ungdomsarbetsledare Christer Romberg.

Johannes församling har över 100 konfirmander i år, fler än något år tidigare så länge Romberg jobbat i församlingen, och planerar fyra läger i början av sommaren.
Ett av lägren har hunnit ha en skribadag, där de träffades i små grupper. Hur det går med övrigt planerat program hänger på de samlingsrestriktioner som församlingen kontinuerligt får anpassa sig till.

– Ifall det blir lite mindre av församlingsintroduktionen med samlingar vi tänkt ha före lägret är det helt okej. Men jag hoppas innerligt att lägret blir av, gemenskapen som byggs upp under sju–åtta dagar på Lekholmen går inte att ersätta, säger Romberg.

Gemenskapen som byggs upp under sju–åtta dagar på Lekholmen går inte att ersätta.

Församlingen har en del lärdomar från förra året att luta sig tillbaka på: erfarenheten av att förverkliga läger under speciella förhållanden och rutiner för praktiska saker som handtvätt.

Lägret viktigt
Matteus församling har valt en annan lösning, och kör i år igång med skriban först efter påsken. Vad församlingen prioriterar i årets skriba är klart:
– Lägret. Vi har insett att det är därför de kommer, säger ungdomsarbetsledare Tonja Weckström.

Tanken är att göra en skriba som innehåller det väsentligaste – ha en träff, åka på läger på sommaren och ordna konfirmation i september – snarare än att börja online för att hinna få med ett visst antal träffar under våren.

I relation till en lite mindre årskull är antalet konfirmander normalt. Matteus församling såg ingen nedgång förra året heller, trots att statistiken för hela landet visar att antalet deltagare i konfirmandundervisningen sjönk mellan år 2019 och 2020.

– En del unga verkade avstå helt från skriftskolan då lägren inhiberades eller flyttades fram, säger Vilppu Huomo, sakkunnig i konfirmandarbete vid Kyrkostyrelsen.

Tonja Weckström är ungdomsarbetsledare i Matteus församling, Christer Romberg i Johannes församling och Ida-Marie Eklund i Petrus församling.

Matteus erbjuder alternativ till läger, men i praktiken är det ingen som anmält sig till dagskriftskolan. Det är lägret och gemenskapen där som lockar.

– Den upplevelsen är svår att ersätta online eller med kunskap eller att följa med gudstjänster. Vi måste få träffa dem och de måste få träffa varandra, säger Tonja Weckström.

Hjälpledarutbildningen i Matteus församling gör ett rekordår. Weckström gissar att det beror på att förra årets skriba blev lite stympad, men tror också att samhörigheten och gemenskapen som konfirmander och hjälpledare fick uppleva förra sommaren spelat roll. Att få vara tillsammans är något som man saknat hela året.

Vi hoppas kunna ordna läger mer eller mindre som normalt.

Petrus församling lägger också fokus på intensivperioden som lägren utgör.
– Vi hoppas kunna ordna läger mer eller mindre som normalt, säger Ida-Marie Eklund som är ungdomsarbetsledare i Petrus församling.

Petrus församling planerar fyra läger på Lekholmen i sommar, antalet anmälda konfirmander är ungefär detsamma som tidigare år.
Eklund konstaterar att mycket är osäkert, och de följer med situationen hela tiden. Tanken är att skriftskolstarten ska ske i mars, men de har valt att avvakta till efter sportlovet med att slå fast det. Liksom de andra ledarna säger hon att hur det blir med samlingarna under våren inte är det viktigaste.

Rekordmånga hjälpledare
Den nationella utvärderingen visar att unga upplevde att skriftskolan 2020 var rolig, trygg och att de kunde vara sig själva.
– Det är fint att de unga trots förändringar och restriktioner kunde uppleva att det var lika roligt och bra att delta i skriftskolan som tidigare år. Det visar att unga ofta är de som bäst klarar av att skapa gemenskap och god atmosfär, säger Vilppu Huomo.

En av de viktigaste erfarenheterna Ida-Marie Eklund tar med sig från förra året är att även om ledarna kan tycka att det här är kaotiska undantagsår, så är det för deltagarna i skriban deras enda upplevelse av att vara konfirmand. Hon tycker det säger något att också Petrus har rekordmånga hjälpledare, speciellt första årets hjälpledare.
– Mer än hälften av fjolårets konfirmander är ivriga att fortsätta i församlingen.

Läs också: Skriban blev ett av sommarens bästa minnen

Emelie Wikblad