Barbro Eriksson är sjukhuspräst i Helsingfors. Hennes favoritplats är intill en kopp svart, hett, starkt kaffe och en bit mörk choklad.
Barbro Eriksson är sjukhuspräst i Helsingfors. Hennes favoritplats är intill en kopp svart, hett, starkt kaffe och en bit mörk choklad.

Berätta ditt liv!

livsöden.

"Jag tror på en Gud som vill människorna väl och som ger oss nya möjligheter."

3.6.2020 kl. 00:01

Att berätta om sitt liv för en utomstående person är helande. Samtidigt som man berättar skapar man sig en bild av sitt eget liv som kanske är tydligare eller mer övergripande än förut. På ett litet avstånd kan man få syn på mönster, det som kanske varit orättvist eller det som mot alla odds ändå gått så bra. Kanske kan man också se på sitt liv med försoningens ögon. Det kan bli ett bokslut, ett konstaterande: det här var mitt liv och det var ett fullvärdigt liv.

I mitt arbete som sjukhuspräst får jag ta del av många livsöden. Ofta försöker jag hjälpa mina klienter att vara barmhärtiga och snälla mot sig själva. Man frågar kanske mig ”Är jag inte mera värd än så?” eller ”Är det här ett straff för vad jag gjorde då?” Trots att klienten varken hör till kyrkan eller tror på Gud, kommer tanken på straff från Gud ändå osökt. Då är det min uppgift att dels lyssna och ta emot berättelsen, dels att hjälpa klienten acceptera och förlåta de egna besluten. Ja, det var kanske ett dåligt beslut som du fattade då för tio år sedan, men det var det bästa i den situationen. Jag kan också berätta att jag inte tror på en Gud som straffar.

Jag tror på en Gud som vill människorna väl och som ger oss nya möjligheter.

”Tror du att jag klarar mig – tror du att jag kan leva vidare efter vad jag varit med om?” Livet är skört men ändå så starkt. En kall vårdag när jag ser på naturen kan jag bara förundra mej över hur starkt livet ändå är. Trots köld, snö och nordanvind går naturen vidare. Löven spricker upp, vårblommorna slår ut den ena efter den andra. Kanske i en långsammare takt än om det skulle ha varit varmare, men de gör det ändå och de blommar längre eftersom vädret är så svalt.

Barbro Eriksson är sjukhuspräst i Helsingfors.

Hennes favoritplats är intill en kopp svart, hett, starkt kaffe och en bit mörk choklad.

Barbro Eriksson
Fred Wilén är tf. kyrkoherde i Matteus församling.

Kolumn. Ibland har jag varit med om att ordna katakombmässor på skribaläger. Det handlar om att vi leker oss in i de första kristnas vardag som förföljda trossyskon. 22.7.2020 kl. 17:36
St. Matthew’s International Lutheran Church är en del av Helsingfors kyrkliga samfällighets arbete. Man samlas till gudstjänst på engelska i Matteuskyrkan i Östra centrum.

Helsingfors . Kristian Willis växte upp med flera språk. Det har han nytta av när han varje söndag firar gudstjänst med människor från världens alla hörn i Östra Centrum i Helsingfors. 6.7.2020 kl. 14:54

diakoni. Är oron över hur ekonomin ska gå ihop ett stort mörkt moln på din sommarhimmel? Ta kontakt med diakonin – där får du både akuthjälp och stöd i att reda ut situationen på längre sikt. 6.7.2020 kl. 14:40
Nicolina Grönroos är ungdomsarbetsledare i Johannes församling. Hennes favoritplats i stan är Kampens bottenvåning mitt i morgonrusningen.

rasism. "Jag trodde länge att det var ovanligt i Finland, och att det räckte med att jag själv inte sade fula saker." 16.6.2020 kl. 00:01
Erik Nyström jobbar för tillfället i Helsingfors i stället för i Uganda.

solidaritet. – Människor i svåra situationer är ofta väldigt handlingskraftiga. Medan utrikesnyheterna vanligen fokuserar på problem och katastrofer lyfter Erik Nyström vid Kyrkans Utlandshjälp fram den normala vardagen och den positiva utvecklingen. 16.6.2020 kl. 00:01
Sofia Palmén och Niclas Lemström är de första holmledarna som jobbar i stan.

sommaraktiviteter. I sommar landar något av gemenskapen och stämningen från Lekholmen runt om i Helsingfors på tisdagar och onsdagar i form av Barnens tisdagar och ungdomskvällar. 16.6.2020 kl. 00:01
Fler matkassar än vanligt går åt både i Helsingfors och Vasa.

mathjälp. Coronaepidemin har lett till ett ökat behov av mathjälp. De som ordnar matutdelning försöker möta behovet, samtidigt som de fått lägga om verksamheten. 2.6.2020 kl. 15:51
Caroline Sandström tipsar om Mejlans arboretum, Henrik Andersén om naturen i Nordsjö.

Grönområden. Den här sommaren får många av oss hålla oss närmare hemmet än vanligt. Vi bad två Helsingforsbor tipsa om platser värda att besöka och berätta om sina sommarplaner. 3.6.2020 kl. 00:01
Klientkontakterna har ökat med en ungefär en tredjedel under de senaste månaderna, många nya klienter har tagit kontakt.

diakoniarbete. Helsingforsarna mår sämre på grund av coronasituationen, det syns i församlingarnas diakoniarbete. 26.5.2020 kl. 15:48
Även denna sommar blir det konfirmandläger på Lekholmen – fast med vissa begränsningar.

konfirmandläger. I början av juni öppnar Lekholmen – men bara för konfirmandlägren. På grund av restriktionerna blir det inga besöksdagar och ingen öppen verksamhet. 18.5.2020 kl. 13:28
Slutet nått