Klientkontakterna har ökat med en ungefär en tredjedel under de senaste månaderna, många nya klienter har tagit kontakt.
Klientkontakterna har ökat med en ungefär en tredjedel under de senaste månaderna, många nya klienter har tagit kontakt.

Diakonins klientkontakter i Helsingfors har ökat märkbart under undantagstillståndet

diakoniarbete.

Helsingforsarna mår sämre på grund av coronasituationen, det syns i församlingarnas diakoniarbete.

26.5.2020 kl. 15:48

Enligt statistiken hade diakoniarbetet i Helsingfors ca 2100 kundkontakter i februari, i mars-april var de närmare 2700 per månad. Behovet av ekonomisk hjälp har samtidigt ökat jämfört med början av året, när diakonin delade ut dryga 60 000 euro per månad, till ca 100 000 per månad. Summan omfattar inte all den ekonomiska hjälp som diakonin erbjuder, utöver detta delas exempelvis också matkassar och presentkort ut.

Diakoniarbetet i Helsingfors har fungerat under hela coronatiden och även breddats en del. Man hjälper genom att lyssna, samtala och stöda ekonomiskt. Kontakten har i första hand skötts med hjälp av e-post och per telefon.

Nya stödformer som uppstått under undantagstillståndet är utdelningen av färdiga matkassar samt Helsingfors-hjälpen, ett samarbete med Helsingfors stad där fokus ligger på att hjälpa äldre stadsbor. Också genom dessa nya hjälpformer har nya klienter hittat fram till kyrkans diakoni.

Nya hjälpsökande

Diakoniarbetare Ulla-Maija Tuura i Gamlas berättar att kontakterna via telefon har ökat med åtminstone 20 procent under de senaste veckorna. ”En del av våra långvariga klienter har plötsligt helt försvunnit , samtidigt som helt nya ansikten dykt upp vid utdelningen av matkassar.”

Närmare 2000 matkassar delas för tillfället ut dagligen i Helsingfors. Från församlingarna kommer uppgifter om att de nya hjälpbehövande är exempelvis de som förlorat sina kvälls- och helgjobb, studerande, företagare, människor som jobbar inom kulturbranschen samt familjer och åldringar.

Också i Nordsjö har diakoniarbetarna noterat en ökning av klienter med över en tredjedel. ”Permitterade och arbetslösa syns redan bland våra klienter”, säger ledande diakoniarbetare Pia Nordlund.

”Digi-diskrimineringen har ökat under coronatiden. De som inte har elektronisk apparatur att tillgå blir ännu mera utanför än tidigare”, säger diakoniarbetare Satu Ahonen från domkyrkoförsamlingen.

Ångesten ökar

Utöver det stora behovet av ekonomiskt stöd berättar diakonerna också att ångesten hos klienterna ökat allt eftersom undantagstillståndet dragit ut. ”Särskilt de som befinner sig i olika slags riskgrupper har ett större behov att få prata. Tonen på diskussionen har mörknat längs med veckorna, man hör också självdestruktiva toner hos klienterna”, säger Mia Salmio som är ledande diakoniarbetare i Munksnäs.

Många som ringer talar om ångest, depression och ensamhet som följd av isolering. Sofia Honkanen, ledande diakoniarbetare i Haga, är särskilt oroad över de klienter som redan från tidigare kämpar med den mentala hälsan. ”De långa själavårdssamtalen har ökat. I ensamhet skapar människan ofta sin egen verklighet när det saknas kontaktmöjligheter till andra människor.”

Bildtext: Utdelning av matkassar är en av hjälpformerna under undantagstillståndet. I Kvarnbäcken packas dagligen 2000 kassar åt behövande.

Helsingforsförsamlingarnas diakoniarbete stöder vid olika skeden i livet. Tillsammans med en diakoniarbetare kan du tala om det som tynger dig och tillsammans kan ni leta efter en riktning framåt. Enligt kyrkans statistik hade Helsingfors diakoner dryga 30 000 klientkontakter år 2019. Ekonomisk hjälp delades ut för närmare 940 000 euro.

Nina Österholm
St. Matthew’s International Lutheran Church är en del av Helsingfors kyrkliga samfällighets arbete. Man samlas till gudstjänst på engelska i Matteuskyrkan i Östra centrum.

Helsingfors . Kristian Willis växte upp med flera språk. Det har han nytta av när han varje söndag firar gudstjänst med människor från världens alla hörn i Östra Centrum i Helsingfors. 6.7.2020 kl. 14:54

diakoni. Är oron över hur ekonomin ska gå ihop ett stort mörkt moln på din sommarhimmel? Ta kontakt med diakonin – där får du både akuthjälp och stöd i att reda ut situationen på längre sikt. 6.7.2020 kl. 14:40
Nicolina Grönroos är ungdomsarbetsledare i Johannes församling. Hennes favoritplats i stan är Kampens bottenvåning mitt i morgonrusningen.

rasism. "Jag trodde länge att det var ovanligt i Finland, och att det räckte med att jag själv inte sade fula saker." 16.6.2020 kl. 00:01
Erik Nyström jobbar för tillfället i Helsingfors i stället för i Uganda.

solidaritet. – Människor i svåra situationer är ofta väldigt handlingskraftiga. Medan utrikesnyheterna vanligen fokuserar på problem och katastrofer lyfter Erik Nyström vid Kyrkans Utlandshjälp fram den normala vardagen och den positiva utvecklingen. 16.6.2020 kl. 00:01
Sofia Palmén och Niclas Lemström är de första holmledarna som jobbar i stan.

sommaraktiviteter. I sommar landar något av gemenskapen och stämningen från Lekholmen runt om i Helsingfors på tisdagar och onsdagar i form av Barnens tisdagar och ungdomskvällar. 16.6.2020 kl. 00:01
Fler matkassar än vanligt går åt både i Helsingfors och Vasa.

mathjälp. Coronaepidemin har lett till ett ökat behov av mathjälp. De som ordnar matutdelning försöker möta behovet, samtidigt som de fått lägga om verksamheten. 2.6.2020 kl. 15:51
Caroline Sandström tipsar om Mejlans arboretum, Henrik Andersén om naturen i Nordsjö.

Grönområden. Den här sommaren får många av oss hålla oss närmare hemmet än vanligt. Vi bad två Helsingforsbor tipsa om platser värda att besöka och berätta om sina sommarplaner. 3.6.2020 kl. 00:01
Barbro Eriksson är sjukhuspräst i Helsingfors. Hennes favoritplats är intill en kopp svart, hett, starkt kaffe och en bit mörk choklad.

livsöden. "Jag tror på en Gud som vill människorna väl och som ger oss nya möjligheter." 3.6.2020 kl. 00:01
Även denna sommar blir det konfirmandläger på Lekholmen – fast med vissa begränsningar.

konfirmandläger. I början av juni öppnar Lekholmen – men bara för konfirmandlägren. På grund av restriktionerna blir det inga besöksdagar och ingen öppen verksamhet. 18.5.2020 kl. 13:28
Hanna Wiik jobbar som modersmålslärare vid ett gymnasium i huvudstadsregionen. Hennes favoritplats i stan är Sveaborg.

vardagsmöten. "Under hela den här märkliga tiden har jag konstant bett Gud: fyll min vardag med liv." 19.5.2020 kl. 00:01
Slutet nått