De senaste deltagarna i Transform, från vänster: Johan Myrskog, Elias Ahlskog, Henna Ala-Keturi, ledaren Ida Pekkarinen, Matilda Enlund och Jessica Norrbäck.
De senaste deltagarna i Transform, från vänster: Johan Myrskog, Elias Ahlskog, Henna Ala-Keturi, ledaren Ida Pekkarinen, Matilda Enlund och Jessica Norrbäck.

Transform passar för den som längtar

Lärjungaskola.

Transform är Petrus församlings lärjungaskola. Den ger deltagarna redskap att bättre förstå sin identitet i Gud och att praktisera sin tro i vardagen.

6.5.2020 kl. 00:01

– Huvudfrågorna under året är: ”Vem är Gud?”, ”Vem är jag?” och ”Vad är det tänkt att jag ska göra här i världen?”, säger Ida-Maria Pekkarinen, en av ledarna.

Transform pågår två dagar i veckan under en niomånadersperiod och Pekkarinen beskriver den som ett sätt att fördjupa sig i sin tro. Det sker genom att man får praktiska redskap för hur man lever som kristen och tar del av bibelundervisning.

– De praktiska redskapen är till exempel hur Bibeln, tillbedjan och bönen är verktyg för oss, men också hur vi visar godhet mot människor i vår omgivning.

Att lära känna sig själv är också en viktig del.

– Vi har fokus på individens vandring, man får lära sig att hantera sina styrkor och svagheter, säger Pekkarinen.

Henna Ala-Keturi har gått Transform i år och säger att det har fått henne att växa som människa.

– Jag har varit väldigt inåtvänd och inte velat vara den som alla ser på. Att till exempel hålla andakt har inte varit min grej, men jag har fått lära mig att Gud har gett mig de här gåvorna och att jag får ta det här utrymmet, säger hon.

Deltagarna har smågrupper som kallas huddle och som samlas varje vecka. I gruppen reflekterar man över det som händer i ens eget liv och hur man kommer vidare med det.

– En av de starkaste erfarenheterna deltagarna talar om efteråt är att man inom gruppen lär sig att bära varandra och visa omsorg för dem som blir ens familj under året, säger Pekkarinen.

Vem passar Transform för?

– Transform passar alla som vill fördjupa sin relation med Jesus, oavsett om man är nykristen eller har vandrat med Jesus en längre tid, säger Pekkarinen.

– Transform passar den som längtar efter mera. Den som är redo att utmana sig själv, gå på lite osäker mark och lära sig mera om Gud och om sin identitet som Guds barn, säger Ala-Keturi.

Undervisningen bygger inte på förhandskunskaper utan på att man reflekterar kring de tankar som undervisningen väcker.

– Det är fantastiskt att få se en människa blomma upp och upptäcka: det här har funnits inom mig hela tiden men jag har inte tidigare haft verktyg att ta fram det. Det är den största belöningen för mig, säger Pekkarinen.

Henna Ala-Keturi säger att det hon kommer att minnas mest från sitt år på Transform är gemenskapen – att sitta tillsammans och äta lunch eller att dela personliga saker i huddlegruppen.

– För mig som vuxit upp i Helsingfors har det svåraste under året varit att gå ut på de bekanta gatorna och prata med människor, fråga om jag får be för dem. Men det har också gett mig väldigt mycket.

Erika Rönngård
St. Matthew’s International Lutheran Church är en del av Helsingfors kyrkliga samfällighets arbete. Man samlas till gudstjänst på engelska i Matteuskyrkan i Östra centrum.

Helsingfors . Kristian Willis växte upp med flera språk. Det har han nytta av när han varje söndag firar gudstjänst med människor från världens alla hörn i Östra Centrum i Helsingfors. 6.7.2020 kl. 14:54

diakoni. Är oron över hur ekonomin ska gå ihop ett stort mörkt moln på din sommarhimmel? Ta kontakt med diakonin – där får du både akuthjälp och stöd i att reda ut situationen på längre sikt. 6.7.2020 kl. 14:40
Nicolina Grönroos är ungdomsarbetsledare i Johannes församling. Hennes favoritplats i stan är Kampens bottenvåning mitt i morgonrusningen.

rasism. "Jag trodde länge att det var ovanligt i Finland, och att det räckte med att jag själv inte sade fula saker." 16.6.2020 kl. 00:01
Erik Nyström jobbar för tillfället i Helsingfors i stället för i Uganda.

solidaritet. – Människor i svåra situationer är ofta väldigt handlingskraftiga. Medan utrikesnyheterna vanligen fokuserar på problem och katastrofer lyfter Erik Nyström vid Kyrkans Utlandshjälp fram den normala vardagen och den positiva utvecklingen. 16.6.2020 kl. 00:01
Sofia Palmén och Niclas Lemström är de första holmledarna som jobbar i stan.

sommaraktiviteter. I sommar landar något av gemenskapen och stämningen från Lekholmen runt om i Helsingfors på tisdagar och onsdagar i form av Barnens tisdagar och ungdomskvällar. 16.6.2020 kl. 00:01
Fler matkassar än vanligt går åt både i Helsingfors och Vasa.

mathjälp. Coronaepidemin har lett till ett ökat behov av mathjälp. De som ordnar matutdelning försöker möta behovet, samtidigt som de fått lägga om verksamheten. 2.6.2020 kl. 15:51
Caroline Sandström tipsar om Mejlans arboretum, Henrik Andersén om naturen i Nordsjö.

Grönområden. Den här sommaren får många av oss hålla oss närmare hemmet än vanligt. Vi bad två Helsingforsbor tipsa om platser värda att besöka och berätta om sina sommarplaner. 3.6.2020 kl. 00:01
Barbro Eriksson är sjukhuspräst i Helsingfors. Hennes favoritplats är intill en kopp svart, hett, starkt kaffe och en bit mörk choklad.

livsöden. "Jag tror på en Gud som vill människorna väl och som ger oss nya möjligheter." 3.6.2020 kl. 00:01
Klientkontakterna har ökat med en ungefär en tredjedel under de senaste månaderna, många nya klienter har tagit kontakt.

diakoniarbete. Helsingforsarna mår sämre på grund av coronasituationen, det syns i församlingarnas diakoniarbete. 26.5.2020 kl. 15:48
Även denna sommar blir det konfirmandläger på Lekholmen – fast med vissa begränsningar.

konfirmandläger. I början av juni öppnar Lekholmen – men bara för konfirmandlägren. På grund av restriktionerna blir det inga besöksdagar och ingen öppen verksamhet. 18.5.2020 kl. 13:28
Slutet nått