Daniel Björk är liturg i gudstjänsten och Bo-Göran Åstrand predikar.
Daniel Björk är liturg i gudstjänsten och Bo-Göran Åstrand predikar.

Extrainsatt tv-gudstjänst på söndag tar fasta på hoppet i en tid av begränsningar

tv-gudstjänst.

På söndag sänds en tv-gudstjänst med temat “Hoppet bär oss” och predikan av biskop Bo-Göran Åstrand.

27.3.2020 kl. 13:47

Den extra gudstjänsten har satts in för att nå hem till människor nu när de inte kan delta i sin egen församlings gudstjänst.

– Det gällde att agera raskt då Yle erbjöd oss möjligheten att ha en direktsänd gudstjänst som tar fasta på den aktuella situationen, säger Lucas Snellman som är ledande sakkunnig inom kommunikation vid Kyrkans central för det svenska arbetet.

Biskop Bo-Göran Åstrand predikar på temat hopp, som valts med tanke på den rådande situationen.

– Trots allt det vi upplever nu, och allt som begränsar oss, så får vi tro och lita på att hoppet bär oss vidare, säger Lucas Snellman.

"Hoppet bär oss"-gudstjänsten sänds från Åggelby gamla kyrka. Foto: Erika Rönngård

Gudstjänsten sänds från Åggelby gamla kyrka i Helsingfors med medverkande från Petrus församling. Kyrkoherde Daniel Björk är liturg, för musiken står Peter Hilli på orgel och piano, Heidi Åberg på violin och Johan Myrskog medverkar med sången “Strömmar i öknen”.

Gudstjänsten sänds klockan 12 i Yle Fem och i Yle Vega klockan 13.03. Den kan också ses på Arenan från och med klockan 12 på söndag.

På förmiddagen klockan 10 sänds även en finskspråkig gudstjänst från kyrkan i Åggelby, med biskop Teemu Laajasalo som predikant. Även den lyfter fram hoppet som tema.

Det har krävts snabba ryck och en stor arbetsinsats för att få ihop den extra tv-gudstjänsten. I mitten av förra veckan klarnade att gudstjänsten blir av och det gällde att att varsla tv-tekniker och se till att ordna med förhandsinformation, tv-tablåer och textning. Samtidigt gäller det att följa direktivet om att max tio personer får vara inne i kyrkan.

Nästa söndag, den 5 april, sänds också en gudstjänst i Yle Fem. Det blir en repris av en ökenmässa med Vasa svenska församling som spelades in och sändes 2018. Gunnar Särs är liturg och predikant och Trefaldighetskyrkans kör medverkar.

– Ökenmässan är till stilen ganska meditativ, så den passar bra nu under fastan och coronasituationen, säger Lucas Snellman.

Under Stilla veckan tar radioandakterna fasta på händelserna fram till påsken. I morgonens Andrum gör Boris Salo en serie på temat och kvällsandakterna består av aktläsningar med Johan Klingenberg.

Emelie Wikblad
Erika Rönngård
Fler matkassar än vanligt går åt både i Helsingfors och Vasa.

mathjälp. Coronaepidemin har lett till ett ökat behov av mathjälp. De som ordnar matutdelning försöker möta behovet, samtidigt som de fått lägga om verksamheten. 2.6.2020 kl. 15:51
Caroline Sandström tipsar om Mejlans arboretum, Henrik Andersén om naturen i Nordsjö.

Grönområden. Den här sommaren får många av oss hålla oss närmare hemmet än vanligt. Vi bad två Helsingforsbor tipsa om platser värda att besöka och berätta om sina sommarplaner. 3.6.2020 kl. 00:01
Barbro Eriksson är sjukhuspräst i Helsingfors. Hennes favoritplats är intill en kopp svart, hett, starkt kaffe och en bit mörk choklad.

livsöden. "Jag tror på en Gud som vill människorna väl och som ger oss nya möjligheter." 3.6.2020 kl. 00:01
Klientkontakterna har ökat med en ungefär en tredjedel under de senaste månaderna, många nya klienter har tagit kontakt.

diakoniarbete. Helsingforsarna mår sämre på grund av coronasituationen, det syns i församlingarnas diakoniarbete. 26.5.2020 kl. 15:48
Även denna sommar blir det konfirmandläger på Lekholmen – fast med vissa begränsningar.

konfirmandläger. I början av juni öppnar Lekholmen – men bara för konfirmandlägren. På grund av restriktionerna blir det inga besöksdagar och ingen öppen verksamhet. 18.5.2020 kl. 13:28
Hanna Wiik jobbar som modersmålslärare vid ett gymnasium i huvudstadsregionen. Hennes favoritplats i stan är Sveaborg.

vardagsmöten. "Under hela den här märkliga tiden har jag konstant bett Gud: fyll min vardag med liv." 19.5.2020 kl. 00:01

telefonsamtal. Varsågod, här kommer Kyrkpressens ring-bingo! Spela ring-bingo och fundera på vems ensamhet du kan lindra för en stund genom ett telefonsamtal. 19.5.2020 kl. 00:01
Monica Heikel-Nyberg är kaplan i Johannes församling. 

fadderskap. "En alldeles egen vän, med ett livslångt uppdrag att finnas till hands med råd och dåd, som Guds utsträckta armar." 6.5.2020 kl. 00:01

fadderdagen. Fyra personer berättar om hur man kan vara fadder – och om hur man umgås med sitt fadderbarn i coronatider. 6.5.2020 kl. 00:00
De senaste deltagarna i Transform, från vänster: Johan Myrskog, Elias Ahlskog, Henna Ala-Keturi, ledaren Ida Pekkarinen, Matilda Enlund och Jessica Norrbäck.

Lärjungaskola. Transform är Petrus församlings lärjungaskola. Den ger deltagarna redskap att bättre förstå sin identitet i Gud och att praktisera sin tro i vardagen. 6.5.2020 kl. 00:01
Slutet nått