Peter Strang tycker att man ska fråga sig själv vad man vill hinna med under sitt liv.
Peter Strang tycker att man ska fråga sig själv vad man vill hinna med under sitt liv.

Vetskapen om döden lär oss leva

prioritera.

– Döden är som solen – man kan bara titta på den en kort stund. Den ger perspektiv på livet, men sedan måste man vända blicken mot livet igen.

11.11.2019 kl. 15:04

Peter Strang är cancerspecialist vid Karolinska institutet i Stockholm. Han säger att insikten om att livet är kort kan hjälpa oss att göra kloka val.

– En svår diagnos leder ofta till en omprioritering. Vi som tror att vi är mitt i livet tänker att vi kan göra allting ”sen”. När man blir sjuk funderar man på vad som är viktigt i livet, vad som är huvudsak och vad som är bisak.
Strang säger att så länge vi är friska är vi teoretiskt medvetna om att vi en dag ska dö, men att vi ofta tror att det inte gäller just oss. Får man ett sjukdomsbesked kan man inte längre vifta bort döden utan måste hitta ett sätt att förhålla sig till den.
– Många har sagt att nu när livet inte längre är självklart blir det värdefullt.

Men det som många längtar efter när de fått en svår sjukdomsdiagnos är inte extravaganta äventyr eller jordenruntresor.
– Det som många anser vara viktigt i den situationen är: vardag.

Hur kan insikten om att vi är dödliga hjälpa oss att leva det liv vi vill? Peter Strang säger att man till exempel när man ska fatta svåra eller dyra beslut kan föreställa sig att man bara har fem eller ett år kvar att leva och fråga sig om det här är vad man skulle vilja göra i så fall.
– Det kan ge perspektiv och påminna om att livet kan vända ganska snabbt.

Man kan visualisera sin livstid genom att rita upp sin livslinje på ett papper. I början av linjen finns födelsen, i slutet döden.
– Sedan krävs det att man är lite ärlig och ritar ett kryss på den del av linjen där man tror att man befinner sig just nu.
Titta sedan på linjen: Det som är till vänster om ditt kryss är tid som redan gått, det som ligger till höger är den tid man hoppas att man har kvar.
– Vad vill jag hinna med under den tiden, vad är viktigt i mitt liv?

Om det känns som om tiden inte räcker till för allt som är viktigt tipsar Strang om att på några lappar skriva ner saker som man känner är viktiga och sedan titta på alla lappar och välja den viktigaste.
– Står det jobb på lappen: Jobba över. Står det familj eller vänner måste du ge dem tid.
Peter Strangs arbete med patienter nära döden har gjort att hans egen syn på döden är lugn och positiv.
– Det kommer alltid en fas när det är tungt och ångestfyllt, men det brukar bli lugnt i slutet. Jag har en varm bild av döden, jag tror inte att döden är något farligt.

Erika Rönngård
Nicolina Grönroos är ungdomsarbetsledare i Johannes församling. Hennes favoritplats i stan är Kampens bottenvåning mitt i morgonrusningen.

rasism. "Jag trodde länge att det var ovanligt i Finland, och att det räckte med att jag själv inte sade fula saker." 16.6.2020 kl. 00:01
Erik Nyström jobbar för tillfället i Helsingfors i stället för i Uganda.

solidaritet. – Människor i svåra situationer är ofta väldigt handlingskraftiga. Medan utrikesnyheterna vanligen fokuserar på problem och katastrofer lyfter Erik Nyström vid Kyrkans Utlandshjälp fram den normala vardagen och den positiva utvecklingen. 16.6.2020 kl. 00:01
Sofia Palmén och Niclas Lemström är de första holmledarna som jobbar i stan.

sommaraktiviteter. I sommar landar något av gemenskapen och stämningen från Lekholmen runt om i Helsingfors på tisdagar och onsdagar i form av Barnens tisdagar och ungdomskvällar. 16.6.2020 kl. 00:01
Fler matkassar än vanligt går åt både i Helsingfors och Vasa.

mathjälp. Coronaepidemin har lett till ett ökat behov av mathjälp. De som ordnar matutdelning försöker möta behovet, samtidigt som de fått lägga om verksamheten. 2.6.2020 kl. 15:51
Caroline Sandström tipsar om Mejlans arboretum, Henrik Andersén om naturen i Nordsjö.

Grönområden. Den här sommaren får många av oss hålla oss närmare hemmet än vanligt. Vi bad två Helsingforsbor tipsa om platser värda att besöka och berätta om sina sommarplaner. 3.6.2020 kl. 00:01
Barbro Eriksson är sjukhuspräst i Helsingfors. Hennes favoritplats är intill en kopp svart, hett, starkt kaffe och en bit mörk choklad.

livsöden. "Jag tror på en Gud som vill människorna väl och som ger oss nya möjligheter." 3.6.2020 kl. 00:01
Klientkontakterna har ökat med en ungefär en tredjedel under de senaste månaderna, många nya klienter har tagit kontakt.

diakoniarbete. Helsingforsarna mår sämre på grund av coronasituationen, det syns i församlingarnas diakoniarbete. 26.5.2020 kl. 15:48
Även denna sommar blir det konfirmandläger på Lekholmen – fast med vissa begränsningar.

konfirmandläger. I början av juni öppnar Lekholmen – men bara för konfirmandlägren. På grund av restriktionerna blir det inga besöksdagar och ingen öppen verksamhet. 18.5.2020 kl. 13:28
Hanna Wiik jobbar som modersmålslärare vid ett gymnasium i huvudstadsregionen. Hennes favoritplats i stan är Sveaborg.

vardagsmöten. "Under hela den här märkliga tiden har jag konstant bett Gud: fyll min vardag med liv." 19.5.2020 kl. 00:01

telefonsamtal. Varsågod, här kommer Kyrkpressens ring-bingo! Spela ring-bingo och fundera på vems ensamhet du kan lindra för en stund genom ett telefonsamtal. 19.5.2020 kl. 00:01
Slutet nått